Hösten på Weld

Vi öppnar försiktigt upp för publika händelser under hösten med stor lyhördhet inför hur situationen utvecklar sig. Vi har ställt in alla internationella gästspel men kommer visa nya verk skapade av nya och spännande koreografer under residens hos oss. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har begränsat antalet publikplatser och använder säkert avstånd mellan stolarna samt har vidtagit åtgärder för att underlätta insläpp och undvika köbildning.

Välkommen till Weld i höst!