Om Weld

Om Weld

Weld är ett rum för  processer och händelser inom dans och konst. Här arbetar ett antal associerade konstnärer över längre tid genom koncentrerade residens eller genom mer öppna situationer som bjuder in till olika former för gemenskap. Weld är en plats som ständigt omformas, ett konstprojekt i sig.

Weld har under åren presenterat och skapat samproduktioner och produktioner, ofta initialt för Welds rum men också för större institutioner och alternativa rum.  Tematiska festivaler är återkommande och det experimentella projektet Weld Company (2013) som nu sker i formen av Weld Extended är en av organisationens viktigaste delar. Welds rum är föränderligt och kan rymma allt från föreställningar, utställningar, seminarier, samtal, film, musik med mera. Läs mer om vår produktion under w2 och i vårt arkiv.

Dansare och koreograf Anna Koch initierade Weld 2006 och är dess konstnärliga ledare.

Weld startades efter den nyskapande verksamhet koreografen Efva Lilja bedrev på Norrtullsgatan 7 under namnet E.L.D.

Weld är med i dansistan.se samt är en av parterna i projektet Artistic Doctorates In Europe. ADIE

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting


Weld vision

Weld är en oberoende plattform för experimentella processer och kunskapsproduktion. Vi inhämtar impulser, sammanför, bryter ned, tänker om och vill definiera oss som något inte helt gripbart. Vi vill med ett kritiskt men fritt tänkande dela med oss av ett fysiskt, virtuellt och sinnligt rum där aktörer inom dans/konst/teater/litteratur/arkitektur/musik/film och vetenskap kan mötas och avtäcka alternativa vägar.

Weld riktar främst fokus på danskonsten och arbetar för att skapa situationer som fördjupar och stärker konstformen samt vidgar begreppet dans. Weld vill väcka frågeställningar kring hur man idag som konstnär kan verka på flera nivåer och öka den handlingskraft konstnären, genom konsten har till sitt förfogande. Att lyfta fram problemställningar, vidga synsätt och öppna upp möjligheter att påverka etablerade strukturer och former och bidra till nya. Weld värnar den konstnärliga processen med forskning och fördjupning till konstnärlig förnyelse.

Lokal och tillgänglighet

Welds integritetspolicy

Welds arbetsmiljöpolicy