Lab

Weld Lab ger möjlighet för utveckling av konstnärliga processer och praktiker inom dans och koreografi samt utveckling av tvärkonstnärliga händelser. Vi erbjuder plats till yngre samt mer etablerade konstnärer. Konstnärligt processarbete, workshops, kunskapsspridning och skilda samarbetsprojekt sker här.

Studion

Studion är basen för verksamheten. Här utvecklas verksamhetens olika delar, här arbetar konstnärer, forskare, tekniker och andra samverkande yrkeskategorier – teoretiker och praktiker. Här har koreografer residens och studioplatser. Läs mer

Residens

Residens på Weld är till för ett fördjupande processarbete och utvecklande av gränsöverskridande samarbetsprojekt. 2014/16 har ett antal koreografer residens på Weld. De får tillgång till studion och vårt nätverk och tillsammans arrangerar vi kvällar som ger insyn i pågående konstnärliga processer. Vi tar även in konstnärer från andra discipliner än dans. Om du är intresserad så skicka med god framförhållning en projektbeskriving och Cv till oss.
Från 2008- 2014 hade Weld ett Nordiskt residens i samarbete med Konstnärsnämden och KK-nord.

Studioplats

I mån av plats har vi studioplatser till koreografer eller dansare som under en kortare period vill göra research inför kommande projekt. Om du är intresserad så skicka en beskrivning av ditt projekt tillsammans med en Cv till oss. Platserna tillsätts kontinuerligt vilket inebär att ansökan kan göras när som helst under året.

Seminarier, föreläsningar, presentationer o workshops

Inom Lab anordnas löpande publika evenemang med syfte att inspirera, utbyta kunskap och bidra till ett vidgat samtal kring dans och konst. Här sker projektpresentationer, föreställningar, filmkvällar, föreläsningar mm.
Här arrangeras även mer slutna seminarier och workshops speciellt orienterade kring olika frågor kopplade till området. Läs mer om tidigare program under rubriken arkiv.

 

 

Weld, Norrtullsgatan 7 (t-bana Odenplan) 11329 Stockholm, tel 08-309450,info[at]weld.se