Lab

Lab

Welds rum är en lugn plats att arbeta på, här sker konstnärligt processarbete, workshops, kunskapsdelning och skilda samarbetsprojekt. 

I Welds residens sker processarbeten och olika former för samarbeten. Under året har ett  antal konstnärer längre arbetsperioder i rummet. Arbetet öppnas upp till händelser som ger insyn i  den pågående konstnärliga processen i form av visningar, föreställningar eller öppna samtal.  Vi tar även in konstnärer från andra discipliner än dans. Om du är intresserad så skicka med god framförhållning en projektbeskriving till oss.

I mån av plats har vi studioplatser till koreografer eller dansare som under en kortare period vill göra research inför kommande projekt. Om du är intresserad så skicka en beskrivning av ditt projekt till oss. Platserna tillsätts kontinuerligt vilket innebär att ansökan kan göras när som helst under året. Inom Lab anordnas löpande publika händelser med syfte att inspirera, utbyta kunskap och bidra till ett vidgat samtal kring dans och konst. Här sker projektpresentationer, föreställningar, filmkvällar, föreläsningar mm.

Här arrangeras även mer slutna seminarier och workshops speciellt orienterade kring olika frågor kopplade till området. Läs mer om tidigare program under rubriken arkiv.

Från 2008- 2014 hade Weld ett Nordiskt residens i samarbete med Konstnärsnämden och KK-nord.

Läs mer om rummet

 

Weld, Norrtullsgatan 7 (t-bana Odenplan) 11329 Stockholm, info[at]weld.se