Lab

Lab

Welds rum är en lugn plats att arbeta på, här sker konstnärligt processarbete, workshops, kunskapsdelning och skilda samarbetsprojekt.

I Welds rum sker processarbeten och olika former för samarbeten. Under året har ett antal  konstnärer längre arbetsperioder i rummet.  Vi arbetar med associerade konstnärer som vi följer under många år och öppnar årligen upp för nya konstnärer som tar del av verksamheten, lite som ett växthus. Arbetet öppnas upp till händelser som ger insyn i  den pågående konstnärliga processen i form av visningar, föreställningar eller öppna samtal.  Vi tar även in konstnärer från andra discipliner än dans.

I mån av plats har vi korta studioplatser till koreografer eller dansare som under en period vill göra research inför kommande projekt, dessa har dock blivit något mindre under året då vi nuförtiden måste planera med längre framförhållning. Vi anordnar löpande publika händelser med syfte att inspirera, utbyta kunskap och bidra till ett vidgat samtal kring dans och konst. Här sker projektpresentationer, föreställningar, filmkvällar, föreläsningar mm.

Vi arrangerar även mer slutna seminarier och workshops speciellt orienterade kring olika frågor kopplade till området. Läs mer om tidigare program under rubriken arkiv.

Från 2008- 2014 hade Weld ett Nordiskt residens i samarbete med Konstnärsnämden och KK-nord.

Läs mer om rummet

Weld, Norrtullsgatan 7 (t-bana Odenplan) 11329 Stockholm, info[at]weld.se