Weld Company

Weld Company arbetar med en stor grupp koreografer och dansare som företräder skilda generationer, arbetsmetoder och uttryck. Weld Company rör sig obehindrat genom större och mindre format och genom att utveckla och vidareutveckla idén om ett danskompani och vad det kan vara och göra idag. Läs mer om projektet längre ner på sidan.

Under hösten 2018 skapade Yvonne Rainer och Frédéric Gies nya verk för Weld Company.
Läs mer om Yvonne Rainers verk Again? What Now? här
Läs mer om Frédéric Gies verk Tribute här

Turné 2019 Again? What Now? av Yvonne Rainer + Weld Company på Malmö Konsthall 14-17 februari. Läs mer här

Medlemmar: Caroline Byström, Robin Dingemans, Sybrig Dokter, Marie Fahlin, Noah Hellwig, Elias Girod, Disa Krosness, Robert Malmborg, Sandra Lolax, Per Sacklén, Hanna Strandberg, Andrea Svensson, Anna Westberg, Max Wallmeier.
Koreografer:
2018: Yvonne Rainer och Frédéric Gies
2017: Matthias Sperling, Georgia Vardarou, Andros Zins Browne, Litó Walkey.
2016: Rebecka Stillman (Phoenix för Dansens Hus stora scen)
2015: Shannon Cooney, Rebecka Chentinell, Alice Chauchat
2014: Rebecka Stillman, Julian Weber, Margareta Åsberg, Litó Walkey. 2013, Rebecka Stillman, Efva Lilja, Michael Kliën, Litó Walkey.

Läs mer om respektive säsong i vårt arkiv

Weld Company Extended 2017:
Hösten 2017 startade även projektet Weld Company Extended som bjöd in en ny grupp dansare till att fördjupa sig i kompaniets arbete. Dessa var: Elise Nuding, Ursula Nill, Emma Strandsäter, Max Wallmeier och Johan Hillgren. Weld Company Extended fortsätter i samband med kompaniets arbete i mån av plats.

Weld Company
Weld Company samlar dansare och koreografer från olika generationer och sammanhang som vill utmana formaten för hur koreografi skapas. De fördjupar sig i olika koreografiska arbetsmetoder och i frågor kring det kollektiva och det gemensamma.Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar och uppdaterar kompaniformen genom ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag. Förutom att producera nya koreografier är ambitionen är att dokumentera och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal och genom boken ”Talking No Props” som är en kompletterande förlängning av projektet. Böckerna kan köpas på Weld.

Weld Company konceptualiseras av Anna Koch och initierades av Weld 2013.

Weld Company produceras av Weld.

Weld Company blogg company.weld.se

Weld Company på Vimeo Company encyclopedi (treesandoctopusesblog)

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting