10 mars. Workshop-Grupp 5

Grupp 5 – Feministiska perspektiv
Grupp 5 är en workshop som utgår från formatet som den avgörande arbetsmetoden. På varje workshop är fem konstnärer av olika discipliner inbjudna att jobba norm-kreativt ihop baserat på deras egna konstnärskap samt ideologier som feminism och animalism.

Grupp 5s initiativ att jobba med kollektiva kvinnliga processer är en önskan om research och reflektion i ett konstnärligt görande, hellre än praktiserandet av verbal teori.

Varje år gör grupp 5 en serie workshops alltid med nya konstnärer för att skapa dynamik och äkta utbyte mellan så många konstnärskap som möjligt. Årets första workshop sker nu på WELD tillsammans med Eleanor Campbell, Sybrig Dokter, Agnes Ersson och de konstnärliga ledarna Amanda Billberg and Ellinor Ljungkvist.

Är du intresserad av att vara med?
På söndag den 10 mars mellan 15.00 – 18.00 öppnar vi upp vår workshop för allmänheten. Så på vår sista dag är man välkommen att ta del av vår workshop för att få insyn, och om man känner att man är intresserad av att vara med på en Grupp 5 workshop framöver så säger man det!
Gratis workshop!
Ingen föranmälan!