14–18 april. Yellow Puzzle Horse / Dinis Machado (PT/SE)

Yellow Puzzle Horse är en dans för en egenhändigt skapad dress, i en konstruerad skog. Denna klänning är lika viktig som sömnaden och dansen och som dem otillåten för vissa kroppar.

Under förra året när världen drog sig tillbaka i isolering började Dinis Machado att tillbringa långa perioder i skogen, medan hen tänkte, fantiserade och experimenterade med den här dansen. Att tillbringa tid där, fick hen att märka och relatera till materia i transformation. Hur samma materia antar former som ett träd, en insekt, en svamp, en björn eller ett bär. Också hur bäret blir björnen när det äts, hur trädet blir en svamp när det upptas av svampen och hur svampen blir en del av hens kropp när hen äter den.

Hen känner hur nära våra kroppar är att bli träd och svamp – Hur materien transporterar sig från konstruktion till livets konstruktion – samtidigt som hens sinne är upptagen av könsfrågor – vilka saker hen inte förväntas göra, känna, bära och bli. För Dinis känns både kön som skog som en föränderlig konstruktion, där en sak kan bli en annan, men som också kan brytas ner och vila i utrymmet däremellan, när träd varken är träd eller svamp utan en namnlös process mellan båda. Vad betyder det att vara queer när du är ensam och utan den andres blick? Vad är queerness i relation till en själv?

Denna dans bygger en fiktiv kropp som söker en relation med en dress, medan den paradoxalt upplöses i kontinuerliga metamorfoser, är värd för känslor, bilder, trauman och sensationer. Intryck, blixtar, vaga minnen och tömda berättande fragment. Rörelse genom lust.

I miss a teenager girl that escaped to the forest.
Her purple sports trousers with low waist and her white lycra crop top.
Her oversized jacket.
Her forbidden cigarettes and her scrambled poetry.
Her euphoric nostalgia and her humorous naughtiness.
I miss her carelessness walking through the woods, disappearing as a protest.
I am this girl sometimes.


Koreografi, dans, dress, objekt och ljus
Dinis Machado (SE/PT)

Original soundtrack
ODETE (PT)

Samproducerad av Weld (Stockholm / SE), Skogen (Göteborg / SE), MARC (Kivic / SE)) och ZDB (Lissabon / PT)) Residensstöd för Siobhan Davis Dance (London / UK), Inter Arts Center (Malmö / SE ) och Citemor (Montemor o Velho / PT)

Produktionsstöd från metall (Peterborough / UK)

Finansierad av Kulturrådet (SE) och Arts Council England (UK)

Work in progress arbetet ”A dance for a dress in the forest” beställdes av Anna Asplind för Sjösala Dansbana – Unexpected Movements inom ramen för Movements of Change i samarbete med Riksteatern.