17 dec–9 jan. Residens: Dan Johansson

Dan Johansson är dansare och koreograf som börjat skapa storskaliga installationer som en möjlighet för interaktion. Han utforskar sin dansande och koreografiska blick genom bildkonsten och arkitekturen. Under delar av december och i januari har Dan haft residens där han arbetat med objekt, måleri, rörelse och ljus.