18+25 aug + 1 sep. SOLKATTER / Asplind & Luger

18 augusti kl 15.00
25 augusti kl 15.00
1 september kl 15.00

Humlegården, Stockholm

Gratis

Boka: book.weld.se

Se program och aktiviteter nedan!

Solkatter är en kritisk, konstnärlig intervention som antar formen av en picknickfilt. Filten flyter liksom en reflektion på ytan ovanför ett rum som ligger 50 meter under jorden i Kungliga bibliotekets arkiv – Nelly Sachs-Rummet.

I rummet, som är ett försök av Kungliga biblioteket att återskapa en kopia av poeten Nelly Sachs lägenhet, finns poetens personliga saker och ägodelar. Tyvärr har rummet sedan april 2017 varit stängt för allmänheten.

Anna Asplind & Marie-Therese Luger har tillsammans med inbjudna konstnärer forskat, tänkt och samlat kring detta rum och vill nu bjuda in dig till picknickfilten där du kan ta del av ett program av samtal, performances, musik och aktiviteter som blir ett alternativt sätt att uppleva och använda det undangömda rummet

Picknicken som format har också potential att vara ett kraftfullt verktyg för motstånd och protest: Med blinkningar åt bland annat den paneuropeiska picknicken som ägde rum på gränsen mellan Österrike och Ungern 1989 och sägs ha en del i järnridåns fall. Picknicken har dessutom, trots att den härstammar från överklassens aktiviteter och tidsfördriv, en historia av gemensamt ägarskap. Den kan symboliskt skapa en situation där inte bara mat och dryck är gemensamt ansvar utan också samtalen och aktiviteterna.

Solkatter öppnar därför upp för andra sätt att titta på, producera, reproducera och använda sig av Nelly Sachs-rummet.


Picknick-program

——————————–
Picknick #1
18 augusti kl 15.00 – 17.00

Ett till rum
med Daniel Almgren Recén, Joanna Nordin, Anna Asplind och Marie-Therese Luger

Koreografen Anna Asplind och curator Marie-Therese Luger inviger picknickfilten med att reflektera över deras arbete och forskning om Nelly Sachs Rummet och möten med människor längs vägen. Förutom picknickens inneboende koreografi av att äta, dricka och spela spel kastas nya solkatter bakåt i tiden och tillsammans reflekterar vi över Nelly Sachs och hennes rums egna historier utifrån en samtid. Hur används platser, både personligt och politiskt, för att producera historia och mytologi? Och vad skulle picknickfilten vara värd på AirBnB eller Blocket?

Utifrån sitt arbete med utställningen Att hopfoga den sönderfallande världen på Sörmlands museum tolkar curatorn och konstnären Joanna Nordin invigningstalet till en första version av Nelly Sachs-rummet som Olof Palme höll 1972.

Daniel Almgren Recén har besökt de platser i Berlin där Nelly Sachs bodde innan flykten till Sverige. Utifrån sina konstnärliga arbeten –  Native Realm då Daniel själv arkiverade sin lägenhet och reste 700 mil med den genom norra Europa och Near That Place där han i ett deltagande konstnärligt projekt undersökte vad ett hem är –  tittar han på Nelly Sachs olika rum som slutligen hamnat i Kungliga bibliotekets arkiv i Stockholm.

——————————–

Picknick #2
25 augusti kl 15.00 – 17.00

Rum, rum, rum
med Roberta Burchardt, Lejkvartetten  – Karolina Weber-Ekdahl (violin), Åsa Harald (violin), Jonna Inge (viola), Erik Uusijärvi (cello)

Från picknickfilten blickar vi ut på kulturarvet och bevarandet i ett större perspektiv. Vad händer med det vi vill bevara och vem bevarar vi för? Konsten har de senaste åren tagit allt större plats i tolkning och förmedling av historia, arkiv och samlingar. Kan konstnärliga praktiker användas för att tillgängliggöra och producera kunskap om platser som Nelly Sachs-rummet på ett mer rättvist och inkluderande sätt?

Konstnären Roberta Burchardt har ärvt ett hus i Brasilien. Huset har en position i den koloniala historien av landet och är därmed inte “bara” en plats för att visa livets ljusa sidor. Roberta kommer att prata om utmaningarna med att ärva ett kolonialt arv, erkänna ägarskap och utforska former för delande och lärande i samtiden.

Lejkvartetten ger under picknicken ljud till bortglömda och ospelade kvinnliga kompositörer.

——————————–

Picknick # 3
1 September kl 15.00 – 17.00

Bortom summan av delarna
med: Malin Ståhl, Ingrid Cogne, Stockholms Kvinnohistoriska museum

Nelly Sachs hade en snäcksamling. Malin Ståhl pratar om samlandet som konstnärligt material och kopplar det till snäcksamlingen i Nelly Sachs ägo och betydelsen av att vidröra en sten. Vad lockar till samlande, vad gör samlandet viktigt och hur påverkar samlandet omgivningen, är frågor som samtalet kommer att beröra.

När ett rum som “Nelly Sachs-Rummet” görs otillgänglig ges upphov till exklusivitet och mystifiering. Hur kan vi kan vi dela, tillgängliggöra och producera kunskap om bara få har tillgång till det som behövs ses.

Konstnären Ingrid Cogne föreslår Solkatter att använda Object of Communication för att expandera kunskapsproduktion, arkivering och kommunikation i samtal med Stockholms Kvinnohistoriska museum. Object of Communication utvecklades i kontexten av det konstnärliga forskningsprojektet Six formats (februari 2015 – juni 2018), finansierat av Österrikes Vetenskapsfond (FWF, PEEK, AR291-G21).


Med stöd av Konstnärsnämnden
Särskilt tack till Margaretha Holmqvist,  Stockholms Kvinnohistoriska museum, Judiska församlingen och Maj-Britt Nilsson

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm