20-28 aug. Inventory med Weld Company

Se platser och tider i här

Mycket har ändrats under denna vår och sommar, bland annat har vår relation till det offentliga rummet ändrats radikalt. Platser som inte ansågs som viktiga innan, har nu blivit nya fri-zoner: ofta är dessa “icke-platser”, anspråkslösa ställen där människor går förbi men inte samlas. Just dessa platser har under våren erbjudit oss en ny ro, ett utrymme att röra oss och andas.

Mötet med platsen har handlat alltmer om upplevelsen av en viss textur, platsens doft, hur långt den är från hemmet, hur man tar sig dit, om man kan vara relativt ensam där; det vill säga graden av andningsrum som finns där, snarare en den sociala betydelsen av en plats. Landskapet omkring oss, naturen och parker, små bitar av landskap nära där vi bor har fått en helt ny betydelse.

Inventory
 är ett projekt av Weld som utforskar möjligheterna som finns i utrymmet mellan de större producerade verken och olika strukturer utanför vårt rum. Projektet återanvänder och lyfter fram fragment av existerande koreografier och verk och placerar in dem i olika och icke specifika miljöer.

Projektets första del genomförs av Weld Company och använder dess koreografiska arkiv i ett gemensamt prövande av hur den kunskap och historia som vi redan bär med oss kan omskapas och kopplas ihop med en geografisk omgivning och vår nya relation till den.

Ett fragment kastar ljus över både förtiden och framtiden, och synliggör vetskapen om att inget kan ta helt slut, på samma sätt som att inget nytt kommer utifrån det tomma intet. Allt vi gör hänger ihop i långa, brokiga cykler. Med den första delen av Inventory vill vi ge fragment från en gemensam historia som ett nytt liv på olika lokala platser, eller “icke-platser” och undersöka betydelsen av vår kunskap och vårt agerande.

Inventory ställer frågor kring produktionsformer inom konst och scenkonst, där resandet, ökat publicitetsfokus, användandet av material och själva produktionstänket fortsatt behöver omprövas och utmanas.

Trygghet, gemenskap och vördnad inför vår omgivning står nu fram som viktiga komponenter för hur vi väljer att agera – inte bara just nu – men även i lång tid framöver.

Inventory planerades under 2019 och har fått omformuleras under den gångna våren.

Medverkande i InventoryDisa KrosnessRobert MalmborgRobin DingemansNoah HellwigSybrig Dokter, Kajsa Sandström och Hanna Strandberg

Producerat av Weld


Inventory

Tider och platser

Öppna i Google Maps

Schema:

——————
20 augusti

kl 11.15
Under motorväg mot Svindersvik
59.30851, 18.1285

kl 13.45
Igelboda Skola
59.28652, 18.27655

kl 15.00
Stockholm Observatorium
59.27171, 18.30458
——————
21  augusti

kl 11.15
Salems Hembygdsförening
59.19503, 17.74604

kl 14.00
Noras väg 18
59.24893, 17.8151

kl 15.30
Solberga
59.29018, 17.99907
——————
24  augusti

kl 10.45
Wenner-Grens Center, gräsmattan till höger
59.35149, 18.05101

kl 11.45
Roslag Näsby Centrum
59.43565, 18.05907

kl 14.00
Ljusbågsparken, Margretelund
59.4713, 18.34232

kl 15.30
Lägret, Vaxholm
59.40419, 18.34498
——————
25 augusti

kl 11.30
Rosenhill
59.294, 17.71556

kl 14.00
Judarnskogen
59.3388, 17.91351

kl 15.30
Tensta Parkour
59.39704, 17.90585
——————
26 augusti
kl 11.15
Lilla Parken, Flotiljvägen
59.18677, 17.91601

kl 13.45
Gångvägen, Rådsparken, Huddinge
59.24059, 17.98675

kl 15.00
Sjövikstorget
59.30799, 18.02977

kl 16.00
Tanto Paviljongen
59.31242, 18.04895

——————
27 augusti

kl 11.00
Lilla Sickla, Skogen vid paviljongen
59.30003, 18.1224

kl 14.00
Älta Idrottsväg
59.26273, 18.17959

kl 15.30
Flatenbadets ingång
59.25336, 18.1624
——————
28 augusti

kl 11.00
Haninge, Handen
59.1673, 18.14113

kl 14.00
Farsta Gårdskolonisträdgårdsförening
59.23846, 18.08605

kl 15.30
Taket Stadsbiblioteket
59.3434, 18.05475