22-25 aug. kids@weld: Vilka är ni?

Vilka är ni? är en teaterföreställning för hela familjen. Publiken möter karaktärer från skogens växt- och djurvärld i en absurd och poetisk föreställning. Den passar från 8 år och är 45 minuter lång.

Konstnären Ingela Ihrman och regissören Maja Salomonsson riktar tillsammans med Ögonblicksteaternblicken mot naturen och försöker förstå vad det egentligen innebär att vara människa. Tillsammans med publiken utforskar de roller, identiteter och förväntningar. Publiken är delaktig och frågor som kan dyka upp är: Föder ni levande ungar?  Sover ni nära varandra eller var för sig? Bestämmer alla lika mycket när ni leker tillsammans? Hur långa är era rötter? Vad händer med er när ni dör? Är ni rädda för att bli fångade? Är ni rädda för de ni inte känner?

Vilka är ni? är en både allvarlig och humoristisk föreställning. Det är en existentiell betraktelse över mänskligheten som tillsammans med publiken roller utforskar identiteter och förväntningar. Vad kan djur- och växtvärlden lära oss om vår mänsklighet? Vad innebär det att vara något eller någon?

På scen: Stefan Andersson, Sara Gallardo, Karin Larson, Manour Salti, Johanna Sallander, och Daniel Tholander.

Föreställningen är skapad av konstnären Ingela Ihrman och regissör Maja Salomonsson i samarbete med Ögonblicksteatern.

Arrangör: Statens Konstråd