22 okt. Weld side story / Öppen visning och samtal. Weld Company + Jeanette Bolding

Torsdag 22 oktober kl 16.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Fri entré

Begränsat antal platser.
Endast förhandsbokning.

Boka: book.weld.se

Nu pågår Weld Companys säsong och höstens arbete Weld side story, där gästkoreografer bjudits in till att var och en tolka ett och samma stycke musik och där titeln används som en verktygslåda för olika idéer, vilka kommer samlas ihop i en festival i december. Redan nu på torsdag kl 16.00 kan vi ta del av de första processen i en öppen visning och samtal med Weld Company och den amerikansk/svenska dansaren, koreografen och läraren Jeanette Bolding som för detta uppdrag koreograferat och introducerat Grahamtekniken för kompaniet.


Weld side story interagerar med den kända musikalen och filmen från sent 1950- och tidigt 1960-tal. Här i en sorts inverterad och inbjudande form där kompaniet både inventerar sin sammansättning, position och danshistoriska arv och där de flesta koreografer och konstnärer som bjudits in är lika främmande för Weld, som kompaniet är inför dessa gästkoreografers rörelser. Titeln görs här till en verktygslåda för konstnärliga idéer och undersökningar.

I mittpunkten för arbetet står musikalens legendariska inledningsmusik, Prologen vilken i arbetet tolkas genom olika metoder och genrer. Denna musik är i det koreografiska arbetet befriat från sitt narrativ. Varje gästkoreograf kommer med sin metod att närma sig den som den symfoniska och gåtfulla musik den är, med fokus på rytmisering och melodi. Men, den som kan sin ”story” (West Side) vet att det inte går att förbise dess historiska och lika aktuella handling vilken kretsar kring våld och rasfrågor, inbäddad i berättelsen om kärlek.

Bland våra kollisioner som också blandats med kärlek konfronterar vi utvecklingen av 1900-talets amerikanska dans genom en korsläsning av den amerikanska jazzdanstraditionen och Grahamtekniken. Vi låter våra kroppar gräva i dem båda. Dansformer som legat längre bort från Welds sceniska sfär, men som ofta funnits i många dansares grund.

Vi har bjudit in två mycket uppskattade och legendariska lärare som har arbetat i Stockholm i mer än 30 år och som ingår i svensk danshistoria efter att ha undervisat hundratals studenter i dessa genrer. Var och en kommer att bidra med en koreografi till Prologen tagen från deras specifika stil. Vi har bjudit in vidare konstnärer för en inramning och ytterligare tolkningar av Prologen och vi bjuder in det eventuella misslyckandet det innebär att dansa en dans som våra kroppar inte är så vana vid.


Inbjudna gäster

Den första processen kommer att genomföras av Jeanette Bolding, en samtida lärare och dansare som utbildades vid Julliard school och Martha Graham school i New York. Efter att ha arbetat som dansare i internationella sammanhang flyttade hon senare till Stockholm för att undervisa vid Balettakademien. Jeanette kommer att koreografera Grahamteknik till musiken av Prologen.

Charles Moore, är en legendarisk jazzdanslärare och koreograf, född och uppvuxen i USA, bosatt i Stockholm sedan 1974. Med sin coola snabba stil har han koreograferat och undervisat nästan varje jazzkoreograf i Sverige och haft en enorm inverkan på Stockholms dansscen som lärare på Balettakademien.

Kompaniet kommer också att arbeta med den unga norska koreografen Inés Belli vars arbete har inspirerats av Yvonne Rainer och Anna Teresa De Keersmaeker, och tar upp frågan ”Vad skulle hända med jazzdansen om den rörde sig sida vid sida med den postmoderna idén?” Detta är ett ämne som hon utforskade i sitt arbete ”Postmodern Cool” och som hon nu kommer att fortsätta utforska tillsammans med Weld company.

Musiker, dansare, koreograf Marcus Doverud presenterar redan ett verk på Weld i höst, som kombinerar sång och koreografiskt förkroppsligande av musik, och delar tolkningar och analyser av populärmusik. Med Weld Company fortsätter han sin musikaliska utforskning, den här gången genom vårt valda musikaliska tema.

Nasim Aghili är konstnär, regissör, dramatiker och performer som också kommer att koreografera Prologen och närma sig uppgiften ur sitt eget perspektiv. Aghili skapar föreställningar och installationer, ofta i offentliga rum, som behandlar upplevelser av att leva i olika former av exil. Hennes arbeten tar ofta sitt uttryck i helande ritualer och hon undersöker potentialen av att kollektivt skapa möjligheter till att sörja.

Vi har också bjudit in JUCK att dela praktiker med oss. Med sina danstekniska rötter i streetdancen utforskar JUCK området för samtida performance och rör sig fritt mellan olika influsenser. JUCK är i sig självt en praktik som arbetar med och tar som sin utgångspunkt samtida debatter om kön, sexualitet, femininitet och etnicitet ur ett normkreativt och interaktivt format. Gruppen startades 2011.


Under 2019 repeterade den belgiska koreografen Anna Teresa De Keersmaeker in en ny koreografi till West Side Story på Broadway, i regi av Ivo van Hove, vilken hade premiär i början på året. Detta ligger som grund till ”vår story” och frågor kring vilken rörelse som dansas var.

Under hösten sker ett antal öppna redovisningar vilket avslutas med en festivalliknande händelse första veckan i december.


Weld Company

Weld Company samlar dansare och koreografer från olika generationer och sammanhang som vill utmana formaten för hur koreografi skapas. De fördjupar sig i olika koreografiska arbetsmetoder och i frågor kring det kollektiva och det gemensamma. Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar och uppdaterar kompaniformen genom ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur.

Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Dansare i Weld Company hösten 2020 är Sybrig Dokter, Per Sacklén, Robin Dingemans, Anna Westberg, Disa Krosness, Andrea Svensson, Hanna Strandberg,  Robert Malmborg, Caroline Byström, Noah Hellwig och gästdansare Bianca Traum.


Med anledning av Covid-19

Vi har för närvarande begränsat antal platser med säkert avstånd mellan stolarna. Endast förhandsbokning gäller.

Vi ber vi publiken att hålla avstånd till varandra och undvika köbilning.

Munskydd obligatoriskt på våra händelser. Vi har engångsskydd för den som saknar.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm