30 sep – 2 okt. warp / Gry Tingskog

30 september kl 19.00
1 oktober kl 19.00
2 oktober kl 16.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se


warp är en sinnlig koreografisk upplevelse i mörkret. Verket framförs av fyra performers som dansar med vävar i reflex som reagerar på beröring med ljud, i ett ljudlandskap som panoreras mellan åtta högtalare. Vad som utspelar sig är en lek med seende och icke-seende genom ljusets reflektion mot materialen. Denna desorienterande och multi-sensoriska resa vandrar mellan organiska rytmer, nattens metamorfoser och teknologiska fantasier.

warp utmanar synens och det synligas hegemoni som har format konsten och västerländska världsbilder sedan upplysningen. Genom en koreografi med mörkret är teatern inte längre en apparat för att rikta uppmärksamhet eller synliggöra. I stället efterfrågar verket en dans som äger rum mer i publikens kropp och fantasi än på scenen framför dem. Istället för en teater för framträdanden kretsar warp kring en fråga om försvinnande: hur framträder försvinnanden? När mörkret har metaforiska band till osynlighet och exkludering utforskar warp den queera poesin i att ”vara i mörkret”.


Koncept och koreografi: Gry Tingskog
Performers: Amina Szecsödy, Chloe Chignell, Gry Tingskog och Rodrigo Andreolli
Vävarna är gjorda av Amina Szecsödy, Chloe Chignell, Gry Tingskog och Rodrigo Andreolli
och programmerade av Gry Tingskog
Ljuddesign: Amina Szecsödy och Gry Tingskog
Ljusdesign: Gry Tingskog och Laura Salerno

Samproducerad av Künstlerhaus Mousontrum, med stöd av Kulturamt Gießen och Hessian Theatre Academy.


GRY TINGSKOG (hen)
arbetar med koreografi tillsammans med dans, teknologi, skulptur och text. Hens arbeten väver samman olika former av performance och visuell konst. Grys praktik rör sig mellan att skapa föreställningar på ett kollaborativt sätt, utveckla format för att dela praktiker, uppträda i andras verk, undervisa och skriva. Hens arbeten har presenterats i Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike, både i teatrar och museum/konsthallar.

2017 var Gry en av initiativtagarna till INSISTER SPACE, en konstnärsdriven organisation som föreslår koreografiska metoder för att skapa ett mer solidariskt danscommunity och omorganisera konstnärligt arbete i praktiken. Hen var också med och grundade höjden, ett transdisciplinärt ateljéhus för konstnärer och kulturarbetare i Östberga.

 

Gry är baserad i Stockholm och Frankfurt. warp är hens examensarbete från MA programmet i koreografi och performance vid Institute for Applied Theatre Studies/Justus-Liebig-Universität i Gießen. Hen har även en BA examen i dans från DOCH/Stockholms Konstnärliga Högskola. Gry har tilldelats bland annat danceWEB 2019, Anders Sandrews Utbildningsstipendium 2019 och DAAD 2020–2021.

 


 

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm