31 jan – 3 feb. Queens Of The Fauns / Frédéric Gies (FR/SE)

Queens Of The Fauns är en pankönad duett dansad av Frédéric Gies och Elizabeth Ward i dialog med en av danshistoriens milstolpar: En fauns eftermiddag av Nijinsky (1912). Till ett live-set med technobeats av dj Fiedel utvecklar de en dans som kan ses som en besvärjelse där de mytologiska figurerna faunen och nymfen förenas.

Om det var Nijinskys mål att lämna balett-traditionen och utveckla en ny experimentell dans-form, så går Queens Of The Fauns över gränserna mellan det folkliga och skolade, det experimentella och traditionella. Här förkroppsligas ett rörelsespråk där motsatser kan samverka, samexistera, förenas och upplösas i varandra.

I Queens Of The Fauns finns ett eko av den sexuella laddningen från En Fauns eftermiddag. Både dansen och dansens kroppar är mättade av sensualitet, men här är det inte längre frågan om en jägare och ett byte, som hos Nijinsky, utan en lust som föreslår andra relationer, värderingar och ekonomier.


Koncept och score: Frédéric Gies
Dans: Frédéric Gies och Elizabeth Ward
Musik: Fiedel Scenrum: Anton Stoianov
Ljusdesign: Thomas Zamolo
Kostym: Grzegorz Matlag/Maldoror
Makeup (tryck för scenografi): Mario Mendez
Bild (tryck för scenografi): Yusuf Etiman
Produktion: Mira Mutka ochFrédéric Gies

Samproduktion: Weld och Skogen
Administration: Konstnärskooperativet Interim Kultur
Med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Inkonst


Frédéric Gies (FR/SE)
är en franskfödd konstnär och koreograf inom experimentell dans idag baserad i sverige. Hans arbete kommer ur rigorösa forsk- ningsprocesser inom rörelse vilka närs av hans erfarenheter inom somatiska praktiker samt mer specifika former av samtida dans, hans tidigare balett-träning och deltagande på technoklubbar och raves. De danser han skapar bryter på olika sätt ner hierarkierna och skillnaderna mellan olika dansformer. Frédéric Gies presenterar sitt arbete- och undervisar internationellt. Han har varit ledare för MA-programmet i koreografi på DOCH-SKH (2012-2018). Han har samarbetat i olika format med konstnärer som Isabelle Schad, Alice Chauchat, Manuel Pelmus, DD Dorvillier, Jefta van Dinther, Anna Pehrsson m. fl. I hans senare verk har han samarbetat med DJ Fiedel (Berghain / Ostgut ton) och bildkonstnären Anton Stoianov.

Elizabeth Ward (US/AT)
är koreograf, dansare och konstnär med säte i Wien. Hon använder balett som ett aktivt språk för att ta sig an och exponera perfor- mancerum, oavsett om de är traditionella teatrar eller omgjorda industrianbyggnader. Under de senaste åren har hon arbetat med elektronisk dansmusik som ackompanjemang till dessa baletter. Som dansare har hon framträtt och samarbetat med DD Dorvillier, Miguel Gutierrez, Cathy Weis, Andrea Mauer, Yvonne Meier, Claudia Bosse, The bureau for Future of Choreography, JMY Leary, Vanessa Anspaugh, Mårten Spångberg, Jennifer Lacey, Liz Santoro, Anne Juren, Linda Austin, Heather Kravas och Antonija Livingstone bland andra. Hon har hållit workshops som kombinerar balett och improvisation vid Tnaquartier, Impulstanz, DOCH, Classclassclass, Dance New Amsterdam, Waybe State University, Danscentrum, SNDO och Island Academy of Arts.

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm