3+5 apr. OBS! Inställt. Dissolution / Joel Nordström, Eric Sjögren, Anton Andersson

För närvarande arbetar Joel Nordström, Eric Sjögren och Anton Andersson i Welds studio med förberedelserna av sitt verk Dissolution. Vi skulle ha visat verket den 3 och 5 april men har nu beslutat i samråd med konstnärerna att ställa in visningen på grund av utvecklingen av corona.


Dissolution är en scenisk komposition för skum, ballong, rök och konfetti.

Den kapitalistiska absolutismen har de senaste 30 åren trängt allt längre in i människans villkor och skapat en tillvaro där naturliga barriärer som tid och rum, vardag och vila har upphävts. Kommersialisering, digitalisering och temporal acceleration har stött bort värden som gränser, annanhet och konflikt och inrättat en mänsklighet som inte längre kan upprätthålla ett etiskt förhållningssätt till sig själv eller omvärlden.

Med utgångspunkt i objekt-ontologi och spekulativ realism försöker Dissolution hitta alternativa sätt att vara på i världen idag. Genom att utesluta människor, text och representation och istället sätta objekt och material i huvudrollen söker föreställningen lyfta fram tillvarons konkreta struktur och hitta miljöer bortom vår humanistiska världsbild.

Dissolution är ett försök att upplösa samtidens narcissistiska subjekt och skapa ett uppgående i en värld som återigen är levande.


Idé: Joel Nordström, Eric Sjögren, Anton Andersson
Ljuddesign: Eric Sjögren
Ljusdesign: Anton Andersson
Dramaturgi: Joel Nordström
Tillverkning: Johan Andrén, Liselotte Bramstång

Med stöd av Kulturrådet och Stockholm Stad.
Samproduktion med Weld.
Utvecklat under residens på Weld, Skogen och Turteatern.


Joel Nordström
är dramatiker och dramaturg. Han har en kandidatutbildning i Teatervetenskap och har gått Stockholms Dramatiska Högskolas kandidatutbildning Dramatik/dramaturgi. Han arbetar som dramaturg på Göteborgs Stadsteater och skriver manus för teater och film.

Eric Sjögren
är utbildad ljuddesigner vid Stockholms dramatiska högskola. Han arbetar som verksamhetsledare och är en del av den konstnärliga ledningen för konstgruppen The non existent Center och platsen Ställbergs gruva samt som frilansande kompositör inom scenkonst.

Anton Andersson
är ljusdesigner, utbildad på Stockholms Dramatiska Högskola. Han arbetar brett inom scenkonst och konsertsammanhang och har bland annat samarbetat med Anna Öberg, Rosalind Goldberg, BamBam Frost, Norbergfestivalen och Teatr Weimar.