5–10 juni: RHYMES mini-festival

Föreställningar, morgonklasser, öppna diskussioner, poesiläsningar, filmvisningar, queera intimiteter

Weld
Norrtullsgatan 7 (T-bana Odenplan)

Öppningskväll 5 juni: Fri entré
Övriga kvällar: 100 kr (student 80 kr)
Festivalpass: 200 kr (köps i vår entré under festivalen i samband med föreställning)

Bokning: book.weld.se

Rhymes mini-festival
är en plattform för en queer förståelse av poesi inom performance-konst.


Rhymes fokuserar på praktiker som öppnar för en mångsidig artikulation i sökandet av det poetiska, i hur den uppfattas, utförs, skapas eller delas med en publik. Ett skiftande mellan dikt som ljudlandskap, som material, som gåta och som dialog för att skapa situationer för kroppen att samexistera i.

Rhymes innehåller föreställningar, klasser, öppna diskussioner, poesi läsningar, filmvisningar och bjuder in publiken att reflektera över olika sätt att bearbeta poesi och relatera till den poetiska kroppen.Projekt av:  Nefeli Oikonomou och medarbetare

Medverkande konstnärer:  Aleksandar Georgiev, Darío Barreto Damas, Mira Mutka http://www.selectservices.co.uk/?propeler=opzioni-binarie-alto-rendimento&8cb=ea opzioni binarie alto rendimento Marcus Baldemar &  Viagra billig online Viktoria Andersson &  titan trade review Linnéa Martinsson olagligt att beställa Viagra på nätet Nefeli Oikonomou, purchase cytotec (misoprostol) in Port St. Lucie Florida Off Highway ( perdere soldi con 24option com Indra Linderoth och får man köpa Viagra på nätet  Nina Jeppsson),  binaire opties voorspellen Pontus Pettersson, corso di opzioni binarie Day Raiders/Riders, http://moo-creative.com/?santas=cosa-significa-fare-trading-on-line cosa significa fare trading on line PETS ( Köp viagra 200 mg rabatt Ofelia Jarl Ortega &  opcje binarne gdzie Pontus Pettersson),  test forex strategy free Sebastian Lingserius.

Med stöd av:  live trading account Stockholms stad och Weld
Samarbetsfestival:  metodo matematico opzioni binarie Ravnedans

Program

//////////////////////////////////

binäre optionen banc de swiss demokonto 5 juni

60 seconden binaire opties strategie kl 20.00

Fri entré

FOG & FOX TOUR
OFF HIGHWAY
(Indra Linderoth & Nina Jeppsson)


”Oh ja, PR leder till död”, suckade Rupert Fox och förstelnade i bilden av sig själv.

I OFF HIGHWAYs andra röstresa fortsätter sökandet genom stadens/kroppens vindlande avkrokar och meningslösheter. Vi navigerar efter en triangulär karta med en av spetsarna nedåt. Vi vänder våra svidande blindögon mot dagsljuset, vidgar vår darrande läckande munöppning, reser oss ostadigt på bakbenen och sträcker oss mot:? Hör oss frambesvärja den osäkra plats där verklighetens kategorier och identiteter spricker upp – allt ska gå till spillo.

----------------

7 juni

kl 19.00

Poesiuppläsning

kl 20.00

Premiär! RHYMES OF PLEASURE (RoP)
Nefeli Oikonomou
 med Aleksandar Georgiev och Mira Mutka


Rhymes of Pleasure (RoP) är en poetisk framställning som utvidgar gränserna mellan artikulation, rörelse och historisering och placerar dem i icke-normativa relationer. Verket växlar mellan att använda dikt som ljudlandskap, som material, som gåta och som dialog för att skapa situationer för kroppen att samexistera i.

RoP föreslår koreografi av rim, rörelser och beats i dialog med varandra och skapar en mix mellan poetry slam, lust jukebox och performance-konsert.

RoP prövar olika sätt att läsa, skapa och utföra poesi och föreslår koreografi som ett tillvägagångssätt för att transformera kroppens politik.

----------------

9 juni

kl 20.00 – 20.20

SOUND-ING-DISTANCE
KASS/Lingserius

En installation där röst initieras och spelas från kroppens olika delar. Där försök görs för att återupptäcka nya relationer mellan ens ”egna” ljud, ens ”kopierade” ljud, och ens ”förinspelade” ljud. Verket kommer att aktivera olika verktyg för själv-distans mellan performer och det koreografiska ramverket. Olika ”retro” identiteter prövas bortom själv-distansiering eller själv- medvetenhet. En slags ”koreografi som landskap av mikroskopi”, snarare än ”koreografi som ett expanderat fält”.

Sound-ing-distance tar avstamp från research-projektet distance as a des(s)ert som gjordes våren 2016 i samarbete med Micadanses i Paris och vill motverka en ny ökenperiod.

kl 20.30

MOONLIGHT
Darío Barreto Damas och Aleksandar Georgiev

Vi är intresserade av medförfattande metoder som tillämpar intuitiva och ömsesidiga sätt att fungera och motivera varandra på.

Moonlight presenterar en sammanfattning av samtal mellan Ace och Dario.

I think you think I think about you and you think I think you think about me and that is so cool. And sometimes, I think I think you think about me and you think you think I think about you and even that it is so fucking cool.

Det är en måne och det har ljus och det är en praktik, det är ett mönster och upprepar med all säkerhet inte sig själv, det är strukturellt och det är poststrukturalism för de som önskar, det är Disney och det är queer och Aurora finns i det.

----------------

10 juni

kl 19.00

Poesiuppläsning

kl 20.00

RHYMES OF PLEASURE (RoP)
Nefeli Oikonomou
 med Aleksandar Georgiev och Mira Mutka

kl 21.30 – 00.00

End Party med PETS!

PETS is a desire
PETS is cybersex but oral and some kind of rhythm
PETS is slowporn and off porn
PETS is dirty stories with a soundtrack
Your new calendar holiday

PETS is keeping you dance company
A pink shower all over your dearest body parts
PETS will punch the dead donkey back to life
PETS is Swedish choreographers Ofelia Jarl Ortega and Pontus Pettersson


----------------

Screenings / Installation

5 - 10 juni

Day Raiders/Riders

Day Raiders/Riders är en grupp som rör sig som en konstinstallation i utkanten, bredvid eller intill staden och dess kropp under obestämd tid. Genom korta tillfälliga performance och deras kvarlämningar skapar dem potentiella ögonblick som, om dem märks, är tänkta att öppna upp ögonen från den egna vardagstunneln och återinföra lite glitter och mysterium.

Aktiviteten är en kärlekshandling som vill fira de små aktionernas potential att flödelserikt förlängas.

Live performance, micro-installationer, kvarlämnade meddelanden, pusselbitar och digitala spår kommer med andra urbana healing praktiker försöker agera som alternativa behandlingar, som en massage för att tillföra energi i det lilla ögonblicket. Inte för att stadens kropp nödvändigtvis behöver healing, men att aktionerna agerar mer som en peeling eller knuff in till ett annat form av varande.

----------------

Morgonklass

5 - 9 juni

kl. 09:30 - 11:00

Fri entré

Doing Love Shrine & Your Majesty - Part 1 - a collective healing through self-loving but also a lap-dance of sorts

Morgonklasser med Marcus Baldemar, Viktoria Andersson & Linnéa Martinsson

Som en del av forskningen kring och skapandet av dansföreställningen Love Shrine & Your Majesty - Part 1 bjuder vi in till att delta i våra morgonklasser.

I denna en och en halvtimmesklass gör vi övningar och uppgifter baserade på det arbete vi hittills gjort. Övningarna kommer att omfatta improvisation, fantasi, andning och röst. Vi kommer också att skapa fast material baserat på text. Vi utgår från r'n'b och popmusik och använder dessas (ofta sexistiska och på andra sätt problematiska men ändå så älskvärda) texter för att koreografera oss själva och ge oss (dans)-fraser. Vi använder sedan KRAFTEN AV KÄRLEK OCH MOTSTÅND för att omvandla dessa texter till en personlig helande dans.

Objektet för vår kärlek kommer att vara självet och förlängningen av oss själva, vår dans, tillsammans med andra. Arbetet vi gör kommer att leda oss till att, i den andra delen av klassen, utföra stycket tillsammans med ett ljudspår.

Verket är för närvarande 34 minuter långt. Det finns möjlighet att delta som publik.


//////////////////////////////////

Performances, morningclasses, open discussions, poetry readings, film screenings, queer intimacies

Weld
Norrtullsgatan 7 (T-bana Odenplan)

Opening night June 5: Free 
All other nights: 100 kr (student 80 kr)
Festival passport: 200 kr (to be bought in our entrance in relation to performance)

Book: book.weld.se

Rhymes mini-festival
is a platform for a queer understanding of poetry in performance art. Rhymes focuses on new practices that expand articulation as a versatile praxis and searches for the poetic on how it is perceived, performed, created or shared with an audience. Shifting between using rhymes as soundscapes, as material, as riddles and as dialogues, it creates settings for the body to expand its modes of coexisting.

Including performances, classes, open discussions, poetry readings, film screenings, it invites the audience to reflect on different ways of processing poetry and relating to the poetic body.

Project by: Nefeli Oikonomou och medarbetare

Participating artists: Aleksandar Georgiev, Darío Barreto Damas, Mira MutkaMarcus Baldemar & Viktoria Andersson & Linnéa MartinssonNefeli Oikonomou, Off Highway (Indra Linderoth och Nina Jeppsson), Pontus Pettersson, Day Raiders/Riders, PETS (Ofelia Jarl Ortega & Pontus Pettersson), Sebastian Lingserius.

With the support of: Stockholms stad och Weld
Collaborating Festival: Ravnedans

Programme

//////////////////////////////////

June 5

at 8pm

(No admission fee)

FOG & FOX TOUR
OFF HIGHWAY
(Indra Linderoth & Nina Jeppsson)

"Oh yes, PR leads to death," groaned Rupert Fox and froze in the image of himself.

In OFF HIGHWAY’s second voice journey they continue to search through the city / body weavering locations and pointlesness. We are navigating by a triangular map with one of its tips down. We turn our burning blind eyes toward the daylight, broaden our trembling leaking mouth opening, rise on unsteady backbones and reach towards:? Hear us conjure the unsure place where the categories of reality and identities crack up – all should go to waste

----------------

June 7

at 7pm

Poetry Readings


at 8pm

Premiere! RHYMES OF PLEASURE (RoP)
Nefeli Oikonomou
with Aleksandar Georgiev and Mira Mutka

Rhymes of Pleasure (RoP) is a poetic account that stretches the bondings of articulation, movement and historicities, placing them in non-normative relationships. Shifting between using rhymes as soundscape, as material, as riddle and as dialogue it creates situations for the body to expand its modes of coexisting.

RoP
proposes choreographies in which our own rhymes, moves and beats transit in collaboration, creating a unique mix between a poetry slam, a lust jukebox and a performance concert.

RoP examines different ways of reading, creating and performing poetry that suggests choreography as means to transforming the body's politics. This project wishes to expand on theories of performativity and disassemble elements of the theater, providing the opportunity for various dance-poetic proposals.

----------------

June 9

at 8pm – 8.20pm

SOUND-ING-DISTANCE
KASS/Lingserius


An installation where voice starts from various body parts. Where new attempts are made to rediscover new relationships between ones ”own” sounds, ones ”copied” sounds, and ones ”pre-recorded” sounds. The piece wants to set in motion a play, where di erent tools for self-distance between the performer and the choreographic framework is tried out. Resisting a new desert-period. Attempting various "retro" identites beyond distance nor self-awareness. A kind of ”choreography as landscape of the micro”, rather than "choreography as an expanded field”.

sound-ing-distance is taken as a cue from the research project distance as a des(s)ert that was done in the spring of 2016 in collaboration with Micadanses Paris..

at 8.30pm

MOONLIGHT
Darío Barreto Damas
and Aleksandar Georgiev

We are interested in co-authorship methodologies that apply intuitive ways of functioning and reciprocal manners to motivate each other.

Moonlight is a presentation as a summary of conversations between Ace and Dario

I think you think I think about you and you think I think you think about me and that is so cool. And sometimes, I think I think you think about me and you think you think I think about you and even that it is so fucking cool.

It is a moon and it has light and it is a practice, it is patern and, surely, does not repeat itself, it is structural and it is post structuralism for the ones that want it, it is Disney and it is queer and Aurora is in it.

----------------

June 10

at 7pm

Poetry Readings

at 8pm

RHYMES OF PLEASURE (RoP)
Nefeli Oikonomou
with Aleksandar Georgiev and Mira Mutka


at 9.30pm – 12pm


End Party with PETS!

PETS is a desire
PETS is cybersex but oral and some kind of rhythm
PETS is slowporn and off porn
PETS is dirty stories with a soundtrack
Your new calendar holiday

PETS is keeping you dance company
A pink shower all over your dearest body parts
PETS will punch the dead donkey back to life
PETS is Swedish choreographers Ofelia Jarl Ortega and Pontus Pettersson

----------------

Screenings / Installation

June 5 - 10

Day Raiders/Riders

Day Raiders/Riders is a group that moves around the edge, next to and inside the city and its body during two whole days from sunrise to sunset. The traveling consists of events at specific sites that can be followed through its remnants in the town and partly online.

The activity is an act of love and celebration in the potential of binding together thoughts and branch a flow of extensions.

Live performance, micro installations, transcended letters, puzzle pieces, and digital traces together with other urban healing practices will serve as alternative treatments, as a massage for the city to supply energy in the small moment. Not that the city's body necessarily need healing, but more like a scrub, or shove into a slightly different form of being.

--------------

Morning Class

June 5 - 9

at 09:30am - 11am

No admission fee

Doing Love Shrine & Your Majesty - Part 1 - a collective healing through self-loving but also a lap-dance of sorts

Morning class with Marcus Baldemar, Viktoria Andersson & Linnéa Martinsson


As part of the research and the creation of the dance performance Love Shrine & Your Majesty - Part 1 we would like to invite you to take part in our morning class.

In this 1h30min - class we will do exercises and tasks based on the work we’ve been doing so far. These exercises will include improvisation, imagination, breathing and voicing. We will also be creating set material based on text. We depart from r’n’b and pop music and we use these (often sexist and in other ways problematic yet so so lovable) texts in order to choreograph ourselves and provide us with (dance)-phrases. We then use THE POWER OF LOVE AND RESISTANCE to transform these lyrics into a personalised healing dance.

The object for our lovING will be the self and the extension of our selves, our dancing, in the company of others. The work we do will lead us to, in the second part of the class, perform the piece together with the soundtrack.

The piece so far is 34 minutes long. There is always the option to participate as an audience.//////////////////////////////////


NEFELI OIKONOMOU
är konstnär från Grekland, baserad och verksam i Sverige. Förutom att arbeta som dansare, har hon skapat sina egna koreografier sedan 2006. Efter utbildning i dans (MoC) och Design (UoA), avslutade hon nyligen sin master i koreografi vid DOCH och den tvärvetenskapliga kursen Organizing Discourse vid Konstfack. Hon har kurerat Pracrising Transitions Festival på Wip Konsthall i Årstaberg och är samarbetspartner i projektet D ANCER av Sebastian Lingserius. Genom möten med andra artister söker hon efter utmanande sätt att dela, utforska, presentera och dyka in i oväntade affekter. Hennes nyfikenhet på dis-orienterande normer och hennes intresse för innovativa sätt till samrörelse, ger riktning till hennes koreografiska arbetsmetod.

MiIRA MUTKA
arbetar inom koreografi och dans genom att initiera, genomföra och undervisa, ofta genom danser, icke-läsbara skrifter och samtal. Nuvarande arbetsmiljöer med Together Alone (Eleanor Campbell, Ilse Ghekiere, Manon Santkin, Matilda Lidberg, Mira Mutka, Pavle Heidler, Roos van Berkel, Samuel Draper), Cullbergbaletten (Figure a Sea, Cullberg 50 years, Mental States in Sweden in Dance), Malin Hellkvist Sellén (Missionären) och Nefeli Ikonomou (Rhymes of Pleasure) inkluderar framträdande, koreografi assistans och produktion.

ALEXANDAR GEORGIEV
är koreograf / konstnär / lärare baserad i Stockholm / Skopje / Sofia som arbetar lokalt, men även nomadiskt runt om i Europa. Han har deltagit i ett antal såväl formella som icke-formella utbildningar, som NOMAD, SPAZIO, DanceWeb, 50 Days Fly Low and Passing Through. Han är nyutexaminerad från Masterprogrammet i Koreografi vid DOCH och fick nyligen ett stipendium från programmet Critical Practice. Han arbetar för närvarande med projektet Celebrate it (samarbete med Zhana Pencheva och Nefeli Oikonomou) och familjesamarbeten med MRF- Madness runs in the Family (i samarbete med Dragana Zarevska). Han är en av grundarna till- och även aktiv medlem i Nomad Dance Academy -Makedonia, Nomad Dance Academy- Bulgarien och GARAGE kollektiv. Inom kort...Ace

DARIO BARRETO DAMAS
föddes 1993 i Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna, Spanien. Darío studerade konstnärliga, tekniska och teoretiska ämnen på Espacio Cultural Victoria för Roberto Torres, Teresa Lorenzo, Laura Marrero och Chano González med flera. Under två år studerade Darío Grado programmet Superior de Danza vid koreografi avdelningen på Institut del Teatre i Barcelona med ledning av Alexis Eupierre. För tillfället gör Darío sin kandidatexamen i dans vid Dans och Cirkushögskolan, Stockholm. Darío har jobbat med koreografer såsom Sonia Rodriguez, Juliette Louste, Elena Lalucat och Paloma Muñoz. Han har också varit involverad i projekt med Errequeerre dansa och Ballet Contemporáneo de Barcelona. Dario började skapa egna verk 2012, vilka ofta är presenterade vid festivalen Canarios Dentro y Fuera, Tenerife.

INDRA LINDEROTH & NINA JEPPSSON
är scenkonstnärer utbildade på skådespelarprogrammet vid Stockholms Dramatiska Högskola. De är grundare av performancegruppen TIR (2008) som skapat ett flertal scenkonstverk i bl.a. Stockholm, Köpenhamn och Istanbul, samt grundare av Jordbro Stadsteater (2012) – en manifestation för det gemensamma och en aktion mot privatiseringar, gentrifiering och mot hela det kapitalistiska systemet. Sedan våren 2016 jobbar de tillsammans under namnet OFF HIGHWAY.
För mer info: offhighway.se

SEBASTIAN LINGSERIUS
är koreograf och performer baserad i Stockholm. Utbildad först på Kungliga Svenska Balettskolan och vidare genom en Master i koreografi på DOCH. År 2011 startades KASS produktion, genom vilken han producerar sina verk i nära samarbete med hus såsom MDT, Weld och Dansens Hus i Stockholm. Genom att ha dansat och koreograferat de senaste 10 åren, anser han dans vara en möjlighet att omdefiniera vad det mänskliga subjektet möjligen skulle kunna bli.

MARCUS BALDEMAR
är dansare och koreograf baserad i Stockholm och Bryssel. Han studerade vid SEAD i Salzburg, Österrike och vid P.A.R.T.S. i Bryssel, Belgien. I sitt arbete, strävar Marcus efter att kombinera sin kärlek till- och intresse för kroppar som poetik och politik, dans och populärkultur.

PONTUS PETTERSSON
är koreograf med Stockholm som bas. Hans koreografiska arbete pendlar mellan scenverk, installation och performance, spådom och kattpraktiserande, poesi och dans, i sitt eget arbete och som dansare för andra. Ett utmanande av dans och koreografi som separata språk samtidigt som de är starkt bundna till varandra. Där de praktiseras och utvecklas/manas/går från deras separata frågor, politik och estetik.

DAY RAIDERS/RIDERS
är en anonym grupp som rör sig runt i Stockholm som en konstinstallation i periferin. Korta temporära föreställningar och deras lämningar används för att skapa potentiella moment som, om de uppäcks, avser att lyfta det dagliga tunnelseendet av vardaglighet och återinföra en liten bit av mysterium och glitter till annars obetydliga stunder och platser.