7–11 april. echoes of you(s) / Gry Tingskog & Amina Szecsödy

echoes of you(s) är en kollektiv drift, en temporär förvirring av subjektet. Verket rör sig mellan temporaliteter och varaktigheter, rinner iväg från här och nu för att istället ta plats i åskådarens fantasi. Mönster eroderar bort och lämnar svaga spår, de är som tunnlar mellan tider (jag tror jag är på drift i dem). I echoes of you(s) väver Gry Tingskog och Amina Szecsödy samman skulptur, broderi, dans, ljud och teknologi. I detta möte mellan koreografi, performance och installation utforskar de vad som händer med våra kroppar i mörkret.echoes of you(s)

(mörkret faller i dig, runt dig, genom dig)

det börjar med att komma tillbaka: vi föll in i ett tillstånd mellan sömn och vakenhet, där vi inte längre kan sortera tid. en loop av fördröjningar suddar ut vår förståelse för den. vår kropp skapar band med det som är nån annanstans. vi rör oss för att förbli intima med frånvaron. så, vi försvann in i mörkret ett tag. kommer du ihåg den gången (mörkret faller) vi rörde oss långsamt i varann. de spår du lämnade efter dig skulle bli till en fuktig massa. vi kommer närmre, medan mörkret faller. det skrämmer oss inte att tänka på ett slut (faller) osäkra på om frånvaron av rädsla är ett avstånd vi är villiga att ta (igen) det vaga vibrerar – ekot minns (och igen)


Av och med Gry Tingskog och Amina Szecsödy
Koncept, koreografi och skulptur Gry Tingskog
Ljud Gry Tingskog och Amina Szecsödy
Administration Interim Kultur
Med stöd från Weld, Stockholm Stad och Hessian Theatre Academy


Gry Tingskog och Amina Szecsödy träffades en gång på gatan i Stockholm 2016, utan att då veta att nästa gång de skulle komma att ses skulle vara under deras masterstudier vid Institute for Applied Theatre Studies i Gießen 2018. Sedan dess har de tänkt ihop, jobbat och samarbetat i olika projekt och konstellationer. I echoes of you(s) väver Amina och Gry samman skulptur, broderi, dans, ljud och teknologi. I detta möte mellan koreografi, performance och installation utforskar de vad som händer med våra kroppar, intryck och personer i mörkret. echoes of you(s) skapades 2019 och hade premiär under Rough Proposals Festival på Künstlerhaus Mousonturm i Frankfurt. Det här är verkets Sverigepremiär.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm