A double process, 6 maj

Ingrid Cogne är tillbaka på Weld med två solon, framförda av Anna Pehrsson och Erik Åberg. 

En dubbel process är vad Ingrid Cogne arbetar med just nu. Hennes intresse är att skapa en överlappande tidsfördröjning. Ett statement för detta skulle kunna vara: förutsättningar för magi är att vara närvarande. Fysikalitet, närvaro och virtuositet är de centrala frågeställningarna i de nya solona.

Ingrid har bjudit in Anna Pehrsson (dansare) och Erik Åberg (jonglör, circusartist och magiker). Hon bestämde i projektet I.D. (2010) att inte skapa några fler solostycken för sig själv, att sluta med det hon kallar “the ‘spiral of doing myself ’. Vilket har varit hennes arbete de senaste sex åren. De solostycken som presenteras ingår i en kommande serie av dubbla processer, där varje solo föreslår en organisation av kaos. Genom att framskrida med långsamhet eller genom regression har Ingrid Cogne ambitionen att med stöd av ”hasard raisonné”(slumpen vs. resonemang) utmana förhållandet mellan tid-rum, process-produkt och teori- praktik.

Hur kan ett subtilt uttryck ta över och utmana värden hos redan igenkännbara fenomen? Hur kan man skapa plats för den uppkomst av detaljer som undflyr representation och som manifesterar sig bortom kunskapens och
förmågans kontroll?

Bakom scenen: Ingrid Cogne (FR/SE)
På scenen: Anna Pehrsson och Erik Åberg (SE)
Ljus: Ingrid Cogne/Josefin Hinders (SE)

Ingrid Cogne har vidareutvecklat verket Double Process under residens på Weld

……..

Ingrid Cogne (FR/SE)
Som en del av och i relation till den svenska koreografiska kontexten, har hon skapat ett antal verk och konstnärliga samarbeten, intagit olika positioner och ståndpunkter, strävat efter att röra om i i den svenska dans- kontexten och initierat rörelser för kunskapsproduktion inom det koreografiska fältet.

Verk: RESTES (2010), I.D. (2010), black box (2009), ENDAGMEDINGRID (2009). Serier: BOULE (2011), CONVERSATION (2010), forskning (2008), “waiting, be patient and do nothing” (2008), Poudré(e)s (2008), VB (2007). Konstnärliga samarbeten: Le bistrot du coin (2010…), WFOW (2010), One Day Statement (2010) Spegelbesök (2010…), SPELLS (2009…), Mote09 (2008-09).

Ingrid Cognes arbeten har framförts i Sverige (Arkitekturmuseet, Atalante, Dansens Hus, MADE festival – NO, Skånes Konstförening, Supermarket-Kulturhuset, Weld), Frankrike,Tyskland, Makedonien, Ukraina och har även bearbetats i Japan och USA. Cogne har också arbetat som performer, dramaturg och coach samt arrangerat workshops. Ingrid Cogne stöds av Konstnärsnämnden.
Se vidare www.ingridcogne.net

Erik Åberg
är jonglör och har uppträtt i de flesta europeiska länderna men också i USA, Kanada och Japan. Han har arbetat med Orionteatern, Idiot Savant, finska Circo Aereo, och Salong Giraff som han också var med och grundade. Hans specialité är bolltricks med huvudet, i olika typer av rullar och balanskombinationer. På senare år har han även intresserat sig för manicker och specialbyggda konstruktioner som jongleringsrekvisita. Vid sidan av artisteriet skriver och undervisar han i cirkushistoria med inriktning på jonglering.

Anna Pehrsson
gör för närvarande en MFA i dans “Nya Performativa Praktiker” på DOCH, under ledning av Cilla Roos.Hennes tolvåriga erfarenhet som dansare inkluderar samarbeten med Alias Compagnie (CH), Recoil Performance
Group (DK), Christoph Winkler (DE) och allra senast Deborah Hay (USA).

 

Foto: Ingrid Cogne

 

Weld, Norrtullsgatan 7, (t-bana Odenplan)11329 Stockholm, info@weld.se 08-309450.