Almost out of sight, 11-28 okt

Årets upplaga av Almost out of sight är en fortsättning och vidareutveckling av förra årets omtalade festival som ifrågasatte seendet och som ofta hade mörker eller förhindrad sikt som gemensamt tema. Denna gång omfamnar även festivalen, med underrubriken Auditory body, den inlyssnande och lyssnande kroppen i relation till olika arkitektoniska rumsliga format. Utifrån detta tema medverkar några av konstnärerna med performance eller installationer som föreslår olika former av berättande eller ljud som produceras av kroppar eller subtila material. Gemensamt för de medverkande konstnärerna är ett intresse för former av publikt deltagande byggda på omhändertagandets princip.
 

Svindel av Jakob Staberg

Biljetter bokas på info@weld.se och kostar 60, 80, 100 kr beroendes på vilket evenemang.

FESTIVALPROGRAM

11 oktober kl 17.00-20.00
UNTERHALTUNG
Claudia Molitor (UK), Pascal Jardry och Anna Koch har skapat en är en detaljerad mikrovärld av analoga ljud, ljus och rörelser.
Samarbetet mellan ljudkonstnären och tonsättaren Claudia Molitor, musikern Pascal Jardry och koreografen Anna Koch påbörjades 2010 och ledde fram till ett förslag som 2012 blev ett av fem utvalda verk vid Sporfestivalen i Danmark.

OBS! Spelas varje hel- och halvtimme. Insläpp 10 minuter innan. Boka biljett på info@weld.se

 
UNDERJORDISK RADIO
Speciellt för Almost out of sight och Welds källarlokal har radioprofilen Kjell Alinge skapat ett underjordiskt radioprogram.

FESTIVALINVIGNING OCH MINGEL!

—————
12 oktober kl. 18.00 och 20.00 
13 oktober kl 15.00, 17.00 och 19.00

LJUDKOREOGRAFI/ARKITEKTUR

Melo bjuder in till en rumslig rörelse som upplevs genom hörsel, känsel och inre bilder. Genom ljudet transformeras givna former vilket ger upphov till nya rumsligheter och atmosfäriska skiftningar. På vilka olika sätt går det att upp-leva denna ljudliga arkitektur?

Melo är en grupp dansare, musiker och arkitekter som arbetat med installationer, performance och musik sedan 2005. I gruppen ingår för närvarande Ola Hjelmberg, Louise Hultén, Anders Jacobson, Melina Mastrotanasi och Sara Soumah.

Medverkar gör även elever från Kunliga Svenska Balettskolan.
Boka biljett på  info@weld.se

——————
16 oktober kl. 12.00-14.00 samt 16.00-20.00 
17 oktober kl. 12.00–14.00 samt 16.00-20.00

THROUGH THE LIGHT CHAMBER   (15 minuter och 1 besökare åt gången).

Israeliskakonstnären Tammuz Binshtock´s performativa installation dekonstruerar den visuella upplevelsen i dess grundläggande beståndsdelar för att åter organisera dem till en erfarenhet av det osynliga. En fysisk och mental exkursion via minnen och inre bilder. En expedition genom en labyrint av förlorade objekt, saknade minnen och oordnade drömmar, där den enda synliga verkligheten blir betraktaren själv.

Tammuz Binshtock är konstnär, baserad i Tel Aviv, utbildad på Das Arts i Amsterdam.
Skapat i samarbete med fotografen Avital Wiebren.
Medverkande: Ylva Olaison och Jonathan Silén

Ett samarbete mellan Skogen, Göteborgs konsthall och Weld.

Boka biljett: info@weld.se
—————–
19 oktober kl 20.00
21 oktober kl 18.00
( ) SPACE WITHIN BRACKETS
Cicilia af Dalmatinerhjärta

Cicilia af Dalmatinerhjärta har skapat en rumslig audiovisuell installation där perspektiv upplöses och förskjuts. I medvetandegörandet av varseblivningen byter besökaren, guidad av en röst, omärkbart roll med installationen.
Verket framförs på engelska och pågår under ca 50 min.

kl 19.30
Konsert med Yoann Durant (mer info kommer!)

Boka biljett: info@weld.se

——————-
19 oktober kl 11.00-18.00
20
oktober kl 11.00-18.00 
21 oktober kl 11.00-18.00

MY VOICE SHALL NOW COME FROM THE OTHER SIDE OF THE ROOM
Lundahl & Seitl

Weld visar åter igen Lundahl & Seitl´s första verk My Voice Shall Now Come From the Other Side of the Room från 2006, ett verk som nu donerats till Welds “Performance collection”. Med ögonen förbundna följer en ensam besökare instruktioner genom hörlurar.

(15 minuter och 1 besökare åt gången).

Boka biljett: info@weld.se

——————–
23
oktober kl 18.00-22.00
24 oktober kl 18.00-22.00,
27 oktober kl 14.00-19.00

THE BLACK BOX THEATRE
Pontus Pettersson

Inne i ett av Welds rum har den mobila teatern The Black Box Theater slagit läger. Där möter man Pontus Pettersson i ett utav många möjliga möten. Nya och gamla verk med variationer specifika för Almost Out of Sight – 48 möjliga föreställningar. Ett tärningskast avgör vilken du får se.

Boka på info@weld.se  men drop in-biljett säljes även vid dörren


——————-
25 oktober kl 20.00

SEACAUSTICS (DAY #63)
Anastasios Logothetis

Under 90 dagars isolering på en strand på ön Kreta sommaren 2010, dokumenterade Anastasios Logothetis dagarna skriftligt. Inom en mängd olika format reproducerar han nu dessa dagar i konstverk som alla reflekterar över livet på stranden. Denna gång sker det i form av en monolog som tar med besökarna till vistelsens 63:e dag. Liggandes på rygg på en mjuk matta, omgiven en mängd olika växter får besökarna uppleva samspelet mellan tillsynes disparata element såsom lättja, datorgenererade vatten-animationer, ekonomiska ordningar och sexuella drifter.

Tack till Plantagen. 

Boka biljett: info@weld.se 

—————–
26
oktober kl 12.00, 15.00, 17.00 och 19.00
28 oktober kl 12.00, 15.00, 17.00 och 19.00

SKIN-PERCEPTUAL TITILLATIONS
Anna Lord

Anna Lords koreografi med musik av Ann Rosén utforskar fysisk beröring som media. En respektfull, abstrakt beröring som erbjuder besökaren att, iförd ögonbindel, ge upp sin fysiska autonomi. För ett dvalliknande tillstånd där verklighetsuppfattningen skevar och ger vika. För resignationens lättnad.

En koreografi som tar plats på, med hjälp av och i samspel med betraktarens kropp 

(30 minuter och 8 besökare åt gången)

Boka biljett: info@weld.se

———————————————–

OBS! Dörrarna öppnas 30 minuter innan programstart.

Weld, Norrtullsgatan 7, t-bana Odenplan, info@weld.se, 08-309450