22-24 april. Weld Company + Rebecka Stillman gästar Dansmuseet

Weld Company är ett nytt kompani initierat av dans-och konstplattformen Weld i Stockholm som vill återupptäcka och ompröva formen för hur ett danskompani fungerar. Sedan starten 2013 har kompaniet bjudit in svenska och internationella koreografer till att skapa nya verk, alla med restriktionen ”No Talking No Props”. För Weld Company står rörelsen i centrum liksom de frågor som väcks kring samtida dans och koreografi.

På Dansmuseet framför Weld Company Rebecka Stillmans senaste koreografi för kompaniet i vilket hon föreslår ett utforskande av danshistoria som trampolin mot okända territorier. Istället för att sikta mot det verkligt okända handlar utforskandet om att leta precis bredvid och mellan det vi känner till. På det sättet blir allt samtidigt som inget sig likt och även de byggstenar en förhåller sig till får en ny betydelse.

Medverkande: Anna Westberg, Elias Girod (FI), Per Sacklén, Caroline Byström, Pavle Heidler (HR), Josefine Larson Olin och Rebecka Stillman

REBECKA STILLMAN
har olika funktioner i projekt som rör sig i och kring koreografi. Rebecka jobbar med protokollstyrda koreografiska processer och har en förkärlek för arbetssätt där man inte kan veta hur produkten i slutändan kommer att te sig. Hon arbetar i form av översättning eller transposition. Rebecka är utbildad vid Balettakademien i Stockholm, Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholms Universitet, SEAD (Salzburg) och DOCH.

Rebecka var med och startade scenkonstgruppen ches:co som var aktiv 2006-2010 och har senare varit med i andra gruppkonstellationer nationellt och internationellt. Hon har även engagerat sig i projekt initierade av andra konstnärer såsom Susanne Jaresand, Eleanor Bauer, Ludvig Daae, Anna Koch, Mårten Spångberg, Yukiko Shinozaki och Heine Avdal. Hon arbetar även mer administrativt i det nya projektet Maximum Spaces.

 
WELD COMPANY
är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Förutom att producera nya koreografier är ambitionen är att noggrant dokumentera, redovisa och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal etc. Men också kontinuerligt via kompaniets blogg som hittas på company.weld.se.

Årligen produceras en bok som en kompletterande förlängning av projektet. Den första upplagan med namnet “No Talking, No Props” släpptes 24 oktober och finns att köpa på Weld.

Inom ramen för Weld Company finns ett samarbete med ljusdesigner Ronald Hessman och designer Erik Annerborn vilka har fått uppgiften att skapa varsin kollektion. En uppsättning på tre olika variabler av ljus respektive kostym som inbjudna koreografer och kompaniet kan välja ur.