Arbete pågår: Per Sundberg 25 nov

Under några veckor i november upplåter vi vår studio åt fritt arbete i residensform och bjuder in till dessa arbetsprocesser i form av öppna redovisningar. Söndagen den 25 november visar Per Sundberg sitt vidare arbete med solot Föreställningen.

Söndag den 25 november

kl 15.00 och kl 18.00

OSA! info@weld.se

Per Sundberg är en ung koreograf och dansare som valt att arbeta med live-video. Hans intresse för diskrepansen mellan projektionen och den dansande kroppens olika verkligheten har resulterat i det projekt som för närvarande går under namnet Föreställningen.

Arbetet kretsar kring hur kroppsliga kompositioner och rumsförhållanden mellan en kamera och en kropp kan skapa visuella villfarelser.

Under sin residensvecka har han bjudit in vännen och medarbetaren Danny Anatta för att tillsammans undersöka aspekter av verket och pröva nya frågeställningar. I samband med redovisningen kan Per & Danny komma att dela med sig av eller diskutera dessa frågor med publiken.

Foto: Håkan Larsson