Artist in absence

Härmed utses ljudkonstnären Christian Bock till Artist in absence på Weld, 15 dec 2011 – 15e jan 2012.

Christian Bock är född 1950, bor och verkar i Stockholm och har sedan 1978 varit verksam som upphovsman, framför allt inom elektronisk ljudkonst och text-ljud komposition men han har även gjort intermedia som toytech, video och installationer. Bock är utbildad i elektronisk musik vid EMS och Musikhögskolan i Stockholm 1980-82. Han har även examina som socionom och bibliotekarie. 

Christian Bock har vidare bland annat deltagit i workshopen i text-ljud komposition och elektronmusikalisk form ledd av tonsättaren Lars-Gunnar Bodin vid elektronmusikstudion 1978-80. Han har genomgått kortare kurser, bland annat i radiomediets dramaturgi vid Dramatiska institutet 1981 med gästföreläsare som Lennart Hyland och Pierre Schaeffer, workshopen i robotteknik vid Kungliga Konsthögskolan (i samarbete med Fylkingen) 1999 med de kanadensiska konstnärerna Jeff Mann, Victoria Scott och Norman White.
 
Några verk av Christian Bock
"Klippt Hyland" (1979), "Akustiska rum och mekaniska filter" och "Bosse i bitar" båda (1982), "The Washington Trials" (1996) och "Före – efter, en oulipoetisk kontaminering" (2006).
 
Bland intermediala interludier kan nämnas ljudinstallationen "Klippt Hyland för fyra Tandbergare (1991), videon/DVD:n "Episod 123 nu på video" (1995/2005) och bildspelet "Plåtar" (2001). Ett verk som länge väntat på sin fullbordan är "Hylandmausoleet".
 
Christian Bock har varit medlem i Fylkingen sedan 1982 (som han besökte första gången 1966) och var med i redaktionen för den stora boken om "Fylkingen: ny musik & intermediakonst : 1933-1993" (1994). Han producerade även återutgivningen på CD av John Cages': "Sonatas and interludes" år 1997.
 
Bland de poetiska teknologier som finns roas upphovsmannen särskilt av: bisociation, inversion, intentionsavdrift, kontaminering, oulipoetisering, rekontextualisering och  serendipitiering.