Bokrelease 24 okt, Weld Company.


Välkommen till releasen av ”No Talking No Props”, den första upplagan av en årsbok som publiceras i relation till Weld Company och dess arbete. Boken är en samling intervjuer och reflektioner från kompaniets medlemmar 2013 samt bidrag från inbjudna gäster, bland andra Cecilia Malmström Olsson, Rebecka Stillman, Litó Walkey, Tom Engels, Anne Shuh, Efva Lilja. Weld Company 2013 är Robin Dingemans, Sybrig Dokter, Sandra Lolax, Kajsa Sandström, Marie Fahlin och Noah Hellwig.

Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete. Ett antal gästkoreografer bjuds in varje säsong och kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll.

Varje år bjuder Weld in ytterligare medlemmar samtidigt som föregående års version och dess repertoar fortsätter att leva. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Sex dansare, fyra koreografer, inbjudna gäster samt en ljus- och en kostymdesigner samlades under den inledande hösten 2013. Efter korta och intensiva arbetsperioder, presenterades ett antal koreografier för en publik tillsammans med ett utrymme för diskussion. De fyra inbjudna koreograferna fick en regel att förhålla sig till – ”No Talking, No Props” med fokus på den dansande kroppen enbart. Något som också gäller för detta års koreografer.

Boken är formgiven av Jonas Enqvist.