En koreografi ur fågelperspektiv – installation den 12/10

Söndagen den 12 okt 2008
Installation i Welds rum kl 15-17
Utplaceringsritual kl 17
 
En koreografi ur fågelperspektiv – 30 självlysande objekt placeras ut i staden. StillAlive # 2 – Människan som platsen är ett projekt av Anna Hesselgren där ett trettiotal självlysande objekt placeras utomhus på olika platser i stadens arkitektur. Objekten kommer att läggas väl synliga eller i skymundan och de kommer att lysa om natten. Utplaceringsritualen och objektens resa genom staden kommer att bli en koreografi ur fågelperspektiv. Topologiskt blir dessa platser koordinater för en tid. Kommer objekten att lösas upp, dematerialiseras eller tas hand om av förbipasserande?

Om man hittar ett av de utplacerade objekten kan man upptäcka en ingraverad länk och därmed gå in på projektets hemsida för ytterligare information. Där kan man ta del av dokumentation, läsa mer om hur projektet fortskrider och få instruktioner om hur ett fadderskap går till.

Projektet möter sin publik i det offentliga rummet. Samtidigt skiljer det sig från idén om offentlig konst eftersom det bara kommer att finnas tillfälligt och personer som hittar dem kan plocka upp dem och bli ägare av objektet.

StillAlive # 2 på Weld är den andra delen i ett pågående konstprojekt där StillAlive # 1 utgjordes av en förberedande utställning på Nationalgalleriet i augusti i år.

Läs mer om projektet http://www.stillalive.eu

I samarbete med Anna Hesselgren

Lokal : Weld. Norrtullsgatan 7 (vid Odenplan)