En spegel i handen / Kajsa Sandström.

Tre kvällar i slutet av april förra 2020 livesändes Kajsa Sandströms koreografi En spegel i handen från Welds studio. Sändningen spelades in och går att ta del av här.

I Kajsa Sandströms konst är bilden, rummet och det som sker i mötet mellan dansaren och betraktaren centralt. Kajsa har ofta arbetat med olika medier i sina koreografier. Här har hon tagit sig an det strömmade formatet i sin konstnärliga process tillsammans konstnären Rebecka Holmström och filmaren Milja Rossi.

En spegel i handen riktar blicken mot reflektionen som uppstår när dansade rörelser, bilder och ord ställs bredvid och flätas in i varandra genom koreografi. Olika betydelsenivåer uppstår och försvinner. Ett utforskande för vilket betraktaren blir central.

I verket aktualiseras Kajsas tidigare soloarbeten utifrån ett nu. Materialen bär spår av andra processer. Kroppen bär spår av andra kroppar. Om kroppen kan liknas vid ett arkiv är minnet en skapelseakt. Rörelsen avslöjar en karaktär som liknar henne men ändå inte är hon. Avstånden öppnar upp för fiktion.


Koreografi, dans, bild, text: Kajsa Sandström
Ljud: Rebecka Holmström
Klippning av projicerad film: Ylva Henriksson och Rebecka Holmström
Ljus: Ronald Salas
Kamera: Milja Rossi

I föreställningen förekommer ett citat ur författaren Deborah Levys bok ”The Cost of Living”.

Producerad av Weld

Med stöd av Konstnärsnämnden.
Tack för residens c.off och Fylkingen.


Kajsa Sandström
Sandströms koreografiska arbete präglas av ett mångårigt undersökande av rörelse, bild och seendeprocesser som uppstår mellan dansare och betraktare i föreställningen. Speglar, foto- och videoprojektioner har utgjort en förlängd rumslighet och reflektionsyta i förhållande till scenrummets kroppar och rörelser. These Images Are Written on My Body (2013), Between Dog and Wolf (2012) och I need a witness to perform (2008) arbetades fram och presenterats i Sverige och internationellt. Som dansare har Kajsa verkat med bl.a. Mette Ingvartsen och Tg Stan (Belgien), Cie Kubilai Khan Investiations (Frankrike) och i Weld Company där hon mött koreograferna Litó Walkey, Yvonne Rainer, Matthias Sperling, Georgia Vardarou, Anna Koch, Efva Lilja m.fl. Kajsa är utbildad på PARTS i Bryssel (2000-04). Hon är aktiv vid Fylkingen – ny musik och intermedia i Stockholm. Kajsa arbetar också som arkivarie.

Rebecka Holmström
är en Stockholmsbaserad konstnär och scenograf med intresse både för det konceptuella och det hantverksmässigt taktila. De egna arbetena rör sig ofta kring de psykologiska och sociala förskjutningar som uppstår genom traderandet av berättelser, varelser och kroppar. Hon har tidigare arbetat med Kajsa i det gemensamma projektet Kaoskonturer som visades på Fylkingen 2019 och är till hösten aktuell med utställningen Någonting som rör sig på Uppsala konstmuseum. Hon är utbildad vid bland annat Nordiska scenografiskolan och Malmö konsthögskola.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm