12 + 13 feb. Dinis Machado (PT/SE): Cyborg Sunday

Cyborg Sunday, av Dinis Machado (PT/SE), är ett skeende i gränslandet mellan teater och dans där idén om en kollektiv gemenskap framträder som en möjlighet till att återskapa den intima gesten.

Med Vicky Malin (UK), Goncalo Ferreira (PT), Nikolas Kasinos (CY/UK), Isadora Monteiro (PT) och Anna Koch. Yttre öga i processen: Pedro Machado (BR/UK)

Cyborg Sunday föreslår en fiktiv händelse, i ett fiktivt landskap, i en tvetydig framtid – långt från enkelt igenkännbara representationer och spektakulära sci-fi förväntningar. Hur kan representation användas som en strategi för att öppna framtidens inneboende möjligheter? Långt ifrån all pretention på helhet och som ett förslag till ett landskap där tillfredställelse prioriteras och omvärderas till en politisk idé.

Vad kan vara ett framtida landskap? Vad kan en händelse i detta fiktiva framtida landskap vara, medveten om att framtiden alltid är fiktion i ett vardande till att bli verklighet. Och vad och hur kan en mänsklig kropp vara och agera där? Vad kan vara ett förslag till ett möjligt liv?

En performance är en inbjudan och ett provisoriskt förslag till att agera. Världen är inte en scen, men scenen är en plats att pröva och experimentera kring möjliga världar.

Det händer på en fiktiv söndag.

Detta är en rörelse – och en struktur – full av detaljer om vad kroppen kan göra i ett rum i en ensam dialog med andra enskilda kroppar men som delar en gemensam vision.

Cyborg Sunday har utvecklats under mer än sex månaders tid med konstnärer från flera länder som givit respons på förslaget att tänka kring de empatiska gränserna för sin egen kropp.

Utvecklat under residens vid ImPulsTanz (Vienna), Dance4 (Nottingham) och Weld (Stockholm)

Samproducerat av Corp och Dance4 | Med stöd av ImPulsTanz inom projektet  ”life Long Burning” med stöd av the Culture 2013-2018 Programme of the European Union | Projektet är utvecklat med stöd genom engelska konstrådets konststipendium | Dinis Machado är associerad konstnär vid ZDB/Negócio | Med stöd av NEC

 

DINIS MACHADO

Dinis Machado, född i Porto, Portugal och sedan 2012 baserad i Stockholm, är utbildad i såväl dans som bildkonst. Hans arbeten utvecklas oftast i brytpunkten mellan dessa fält. Han har varit verksam som performer inom teater och dans sedan 1994 och som koreograf av egna verk sedan 2007.

Han avslutade masterutbildningen i koreografi vid DOCH våren 2014. Han har också en utbildning från det fristående programmet för bildkonst vid Maumaus – konstskola i Lissabon samt en BA i teater från Superior School of Theatre and Cinema i Lissabon. Han är också utbildad i klassisk balett och samtida dans vid Balleteatro i Porto.

2013 erhöll Dinis Machado ”the life Long Burning” (Jardin D’Europe) en co-production av Cullbergbaletten för sitt projekt Black Cats Can See In The Dark But Are Not Seen. Arbetet nominerades också till Pris Jardin D’Europe vid ImPulsTanz 2014.

Från sin utbildning vill han särskilt framhålla kontakten med Olga Mesa, Francisco Camacho, Vera Mantero, Teatro Praga, Jennifer Lacey, Robert Stein, Janez Jansa, Paz Rojo, Litó Walkey, Norberto Llopis Segarra, Sandra Noeh, Jefta Van Dinther, Frédéric Gies, Alice Chauchat, Eric Duyckaerts, Massimo Furlan och Juan Dominguez.

Dinis Machado har deltagit i forskningsresidens som tillexempel Mugatxoan under lednig av Blanca Calvo och Ion Monduate, Encontros Rumo medierad av Vera Mantero och Miguel Pereira, samt AWaRE vid Alkantara festivalen 2014, medierad av Sofia Dias och Vitor Roriz.

Som performer har han samarbetat med bland andra Miguel Pereira, Trisha Brown Dance Company, Rogerio Nuno Costa, Miguel Loureiro, Andre e. Teodosio, Catia Leitao och Isabel Barros i sammanhang som O Rumo do Fumo, Cao Solteiro, Fundacao de Serralves, Teatro Nacional S. Joao, Teatro Nacional D. Maria II och Balleteatro Companhia.

Dinis Machado har arbetat som koreograf sedan 2006 med en lång rad egna verk som Out in Space – Experiences on Autonomy, Black Cats Can See in The Dark But Are Not Seen, Dinis Machado por Dinis Machado, Dramaturgy, Still Nature, Parole, Parole, Parole och Only You. Han har verkat och presenterats i Österrike, Kroatien, Uruguay, Frankrike, Sverige, Tyskland, England och Portugal i kontexter som ImpulsTanz, MDT, Dance 4, Chealsea Theatre, Festival de Danza Contemporanea de Uruguai, Festival Escritas Na Paisagem, Festival Temps D’images, Festival Da Fabrica, Quarta Parede, ZDB/Negocio, NEC, Edificio (O Rumo do Fumo/Forum Danca), Plataforma HR m.fl.

Dinis Machado håller regelbundet workshops kring sin konstnärliga praktik och undervisade under ett år i performance praktik vid NEC (Porto). Han är även associerad artist vid ZDB i Lissabon