15+16 feb. Workshop. Grupp 5 | Feministiska perspektiv 

15 februari 11.00 – 16.00
16 februari 11.00 – 16.00

Kostnadsfri workshop!

Weld
Norrtullsgatan 7

2018 var pilotår för Grupp 5 | Feministiska perspektiv som är en form av workshop som handlar om kollektiva och integrerande samarbetsprocesser rörande kvinnors konstutövande. Sedan debutåret så har detta projekt vuxit och utvecklats till återkommande workshops både på Weld och Teatermaskinen i Riddarhyttan.

Grundidén av Feministiska perspektiv baseras på att deltagandet i sig fungerar som strategi för research och reflektion av feministisk handling. Varje deltagare får en slot att disponera som hen vill. Inom denna tidsram leder denne de andra genom olika uttänkta undersökningsövningar som har med ens egna konstnärskap att göra, samt reflekterar över feministiska och kollektiva frågeställningar.

• På vilket sätt kan du relatera ditt konstnärskap med annan feministisk konst?
• Kan du identifiera potentiella kollektiva strategier i ditt skapande?
• Hur kan ditt konstnärskap verka i ett kvinnligt, kollektivt sammanhang?
• Vad kan en kollektiv arbetsmetod av feministisk handling vara?

Tanken är att jobba med metodutveckling och att reflektion sker genom praktiskt kollektivt utövande! Stämningen är solidarisk och inkännande, mycket respektfull och konstnärligt givande. En lär känna nya potentiella samarbetspartners genom konstnärligt utövande, och vidgar sin egen och andras konstnärskap genom samarbete.

Är du en konstnär som är intresserad av att ta del av andras eller dela med dig av ditt sätt att jobba så mejla oss. En kan välja att vara med en heldag eller två heldagar. Upplägget ser likadant ut båda dagarna men innehållet förändras beroende på deltagarnas input.

Mejla: group5.feministperspective@gmail.com

 

 


 

Konstnärliga ledare

Ellinor Ljungkvist, dansare och koreograf med diplom från Salzburg Experimental Academy of Dance, en kandidatexamen från Inter-University Centre for Dance Berlin och en master i koreografi från Dans och cirkushögskolan i Stockholm.

Amanda Billberg, dansare och koreograf med diplom i modern och nutida dans från Iwanson International i München och en master i koreografi med inriktning performativa praktiker från Stockholms konstnärliga högskola.