16+17 feb. Passivity Rules / Memories of Being Hanged. Tova Gerge & Britta Kiessling

Passivity Rules / Memories of Being Hanged är ett verk för rörelse och röst som bygger på erfarenheter att bli bunden, i synnerhet i repbondagesammanhang. Verket är en fristående fortsättning på föreställningen Someone You Trust (2018).

Passivity Rules står för system där passivitet möjliggör något, öppnar något. Det är också ett utrop som sätter passiviteten i första rummet – passivitet regerar! Memories of Being Hanged står för erfarenheter av att tappa kontrollen över sin passivitet, vara nära att dö eller försvinna, konkret eller metaforiskt.

Passivity Rules/Memories of Being Hanged handlar om det som pågår i en kropp som tycks sjunka, släppa, mista greppet – eller som faktiskt gör det.

Passivitet har här att göra med femininitet. Vår ingång till detta är feministisk. Men det är inte det att vi vill visa att Kvinnor Kan (vara aktiva). Snarare vill vi undersöka passivitet som en levd erfarenhet, som kräver kompetenser och får konsekvenser.


Text, koreografi, performers: Tova Gerge och Britta Kiessling
Yttre öga och konstnärlig samtalspartner: Caroline Byström
Ljud: Elize Arvefjord
Scenografi, kostym, ljus, dokumentation: Ekaterina Lukoshkova
Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet
Samproducenter: Skogen, Nyxxx
Tack till Weld Company och MDT


 

 


TOVA GERGE
är författare och projektledare aktiv inom litteratur, teater och dans. Hon intresserar sig för makt, kroppspolitik och subversiv intimitet, med arbetssätt influerade av aktivistkultur, samtida dans och speldesign. Hon är medlem i scenkonstkollektivet Nyxxx, förlaget Dockhaveri och den konstnärsdrivna produktionsplattformen Skogen.

BRITTA KIESSLING
arbetar med text, scenkonst och service. Hon intresserar sig för hur maktstrukturer samspelar vad gäller krafter och intensiteter kopplade till begär, och inte minst möjligheten till kärlek. I arbetsprocesser som behandlar frågor kring samtycke och intimitet vill hon använda sig av queerfeministiska perspektiv och lita till intuition och affekter.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm