21, 23, 24 feb. CONSUBSTANTIATION / Dinis Machado (PT/SE)

CONSUBSTANTIATION– En icke-mimetisk postsomatisk dragperformance av Dinis Machado (PT/SE)

CONSUBSTANTIATION är en queer drag-performance där en förlängning från binärt kön och sexuella identiteter skapar ett imaginärt vara. Ett samexisterande av båda kön till ett sexuellt mellanvara och dess förkroppsligande: en mänsklig kropp som närmar sig ett objektliknande kön.

En figur går in i en samtidig och paradoxal process av självobjektifiering och somatiskt försvinnande (en av-subjektifiering). Ett omfamnande av objektskap som mandala för ett diffust genus.

Dinis Machado söker imaginära parallella genus främmande för den sedvanliga sedimenterade popestetiken i queer. En övning av förskjutning där: glittrande kostymer ger plats för processer där kroppen utrustas med geometriska föremål av konkreta material; stiliserade koreografier ger plats för oinställsamma rörelsemönster; popsånger ger plats för flertydiga och suddiga identitetsberättelser sjungna likt en tolvtons opera, vilket producerar mer av ofullständig fiktion än en berättande legitimering av jaget.

Den här figuren investerar i ovanliga tillstånd och deformationer av sin kropp och finner genom materialitet, geometri och plasticitet en process som ifrågasätter kroppens självantropomorfa representation, för att återkräva en kropp av en queer materialitet. En kropp som vägrar en linjär heterosexualitet, manlighet och antropomorfism och som samtidigt paradoxalt nog också vägrar att överge det samma.

Originalmusik av Birt Berglund (SE) | Radio Theatre soundwork av Eva Staaf (SE) | Röster av Rachel Tess (SE/US), Mariana Suikkanen Gomes (SE) och Dinis Machado (PT/SE) | Pregnancy experience testimonies av Elisabete Finger (BR/DE) och Hanna Kangassalo (SE/FI) | Astrological chart reading av Irina Ponieman (AR) | Utomstående öga: Vicky Malin (UK), Jorge Gonçalves (PT/DE), Kate Marsh (UK), Catherine Hoffmann (UK), Gareth Cutter (UK), Flora Wesllesley Wesley (UK), Mandi Tuikkanen (SE)

Särskilt tack till Anna Koch, Mark Richards, Christopher Riddselius, Andreas Lindholm, Karl Råman, Rachel Tess och Anna Pehrsson
 
En produktion av BARCO (SE) | Samproducerad av Weld (Stockholm, SE), METAL (Peterborough, UK), Dance4 (Nottingham, UK) och CND Centre National de la Danse (Paris, FR) | Skapad i residens vid PACT Zollverein (DE), O Espaço de Tempo (PT), METAL (Peterborough, UK) , Dance4 (Nottingham, UK), Vitlycke – Centre for Performing Arts (SE), MARC (SE), Weld (SE), CND Centre National de la Danse (FR) och Mira Artes Performativas (PT) | Med stöd av Kulturrådet (SE), Konstnärsnämnden (SE), Stockholmstad (SE) och Arts Council England (UK)

———

DINIS MACHADO (PT/SE)
arbetar som koreograf sedan 2008. Född i Porto (Portugal) och i dag baserad i Stockholm sedan 2012 där han samarbetar med Weld. Han har en MA i koreografi vid DOCH under ledning av Jefta van Dinther och Frédéric Gies och en utbildning från det fristående programmet för bildkonst vid Maumaus – konstskola i Lissabon. Han har även studerat teater och dans vid ACE and Balleteatro i Porto och ESTC i Lissabon. 2013 erhöll Dinis Machado ”the life Long Burning” (Jardin D’Europe) en co-production av Cullbergbaletten för sitt projekt Black Cats Can See In The Dark But Are Not Seen. Arbetet nominerades också till Pris Jardin D’Europe vid ImPulsTanz 2014.

dinismachado.com

——————————

BARCO Twin Productions

BARCO är en Stockholmsbaserad plattform skapad av Dinis Machado för produktion av hans koreografiska arbeten samt för att skapa kontext för arbetet med andra dans- och performanceartister. BARCO springer ur ett kritiskt perspektiv riktat mot den traditionella idén om konstnären som ett isolerat geni. I stället är BARCO en plattform som investerar i produktion byggd på samarbete, utbyte och samförstånd mellan artister. BARCO avslöjar relationer och kartlägger en möjlig gemenskap genom utveckling av delad praxis i fördefinierade och alternativa sammanhang.

BARCO TWIN PRODUCTIONS består av parallellutveckling av soloverken CONSUBSTANCIATION av Dinis Machado och MIRAGE av Caroline Byström. Caroline och Dinis träffades under MA utbildningen vid DOCH.

Dessa två soloproduktioner har skapats inom ett program för gemensamma residens, där två koreografer i samma residens arbetar samtidigt med båda arbeten och undersöker en gemensam dialog, ackompanjemang och ett dubbelriktat mentorskap.

Barco Twin Productions utgör ett resande community där koreograferna för kontinuerliga och kritiska samtal med varandra, som ett svar på den samtida profilen för  internationellt resande konstnärer och den påföljande svårigheten att kunna engagera sig i den dagliga lokala scenen där de är baserade. Kontinuiteten av det ackompanjemang som föreslås här möjliggör en djupare insikt och dialog mellan dessa koreografer medan de reser mellan de vanliga efemära sammanhangen av kortvariga residens.

Därför föreslår BARCO Twin Productions ett alternativt konstnärssamarbete där konstnärerna arbetar sida vid sida istället för att arbeta för produktion av ett enda arbete. I stället för att bygga en gemensam estetisk idé och därmed enbart ett enda arbete, använder de två koreograferna varandra på ett dialektiskt sätt för att tänka och definiera varandra i förhållande till det andra. Att lära känna sina gemensamma nämnare men också att kartlägga och lära sig om deras olika metoder, perspektiv, val och möjligheter.