Katja Aglert 6 – 9 december

Katja Aglert: Winter Event – antifreeze
Curator: Stefanie Hessler

Winter Event – antifreeze är både en utställning och den avslutande delen i ett projekt som inleddes 2009 med en konst- och forskningsexpedition i Arktis. Tre år senare har projektet resulterat i en komplex struktur av olika förgreningar.

I Winter Event – antifreeze undersöker Katja Aglert begreppet repetition som metod och ramverk för transformation och förändring, snarare än upprepning. Projektet dissekerar utifrån ett normkritiskt perspektiv romantiska klichéer och myter kopplade till Arktis, och dekonstruerar heroiska upptäckter. Winter Event – antifreeze reflekterar att de flesta av de påstådda hjältarna på Arktis faktiskt misslyckades och visar också att människans tillkortakommanden kan bli en källa för skrattretande uttryck.

Titeln är baserad på George Brechts Fluxusinstruktion "Winter Event – antifreeze" från 60-talet. Katja Aglert tolkade instruktionen på Arktis genom att vid varje landstigning ta upp is från marken och låta den smälta i hennes bara händer. Varje performance dokumenterades och resulterade i ett videobaserat verk där en “bakom kulisserna”-logik råder, där fokus inte ligger på akten framför kameran, utan synliggör det som sker bakom. Utifrån videon har ett manus och ytterligare omtolkningar samt en publikation utvecklats – som alla ingår i utställningen på Weld.

Den nyproducerade publikationen “Winter Event – antifreeze Winter Event – antifreeze Winter Event – antifreeze Winter Event – antifreeze”, redigerad av Katja Aglert och Stefanie Hessler, kommer att presenteras för första gången under utställningen.

Utställningen Winter Event – antifreeze har delvis utvecklats genom ett residens på- och producerats i ett samarbete med Weld.

Katja Aglerts konstnärliga praktik verkar i skärningspunkten mellan olika discipliner och inkluderar projekt på individuell basis och samarbeten. Hennes arbete är av tvärvetenskaplig natur, och står ofta i relation till samhällsfrågor, genusperspektiv, miljöfrågor och historieskrivning. Aglerts projekt har senast visats i sammanhang som tex. Takes On Memory and Flight Paths på Gallery Augusta, Helsingfors, Finland; Shaped By Time på Nationalmuseet, Danmark; Polar Positions på Sami Center For Contemporary Art, Norge; 58th International Short Film Festival Oberhausen, Tyskland. Katja Aglert erhöll 2006 och 2011 Konstnärsnämndens 2-åriga Arbetsstipendium. Katja Aglert är baserad i Stockholm och Berlin.

www.katjaaglert.com

Stefanie Hessler är curator och baserad i Sverige, Tyskland och Chile. Hennes senaste projekt inkluderar utställningen Marjetica Potrč. Caracas: Dry Toilet på Die Ecke Arte Contemporáneo i Santiago, Chile; festivalen och symposiet Performing Recalcitrance på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm; och samverkan i Contaminaciones Contemporáneas på Museum of Contemporary Art i Santiago, Chile (samtliga under 2012). Hessler har initierat den pågående curatoriella plattformen smallworldsproject, ett ramverk som kombinerar samarbeten, curering av platsspecifika utställningar i rum utanför konstkontexten och ett magasin på internet. Hon har en magisterexamen i "Curating Art" från Stockholms Universitet och en fil-kandexamen från Zeppelin University i Friedrichshafen, Tyskland.