Koreografisk Journal, 3 juni

Stockholms release av Koreografisk Journal-Tema #2: Dans och Koreografi

I föregående nummer ställde Koreografisk Journal frågor om vad kritik är och gör, för vem den finns till och vad den har för plats idag. Nu följer vi upp temat med nya texter som diskuterar, utvecklar och ger svar och förslag på hur vi kan förstå och producera kritik i relation till det konstnärliga arbetet.

Tema #2: Dans och Koreografi

Under de senaste åren har koreografi som konstnärligt fält expanderat, en mängd olika definitioner har formulerats och det ökande intresset för konstformen har bidragit till att skapat nya terränger och ett expansivt och mångfacetterat område för koreografi att verka i. Vi har också kunna ta del av diskussioner kring dansbegreppet, vad det står för, och frågor om var dansen är på väg.

Behöver vi reda ut begreppen koreografi och dans och relationen dem emellan? Hur kan koreografiska och dansande praktiker se ut i dag? Vilka aktuella frågor ställs verksamma inför och vari ligger angelägenheten i att arbeta med dans och koreografi? I det andra numret av Koreografisk Journal har vi öppnat upp för en mängd olika infallsvinklar på temat där skribenterna formulerat både analytiska, beskrivande och poetiska texter.

Skribenter: Örjan Abrahamsson, Francisca Beckert, Jac Carlsson, Rebecca Chentinell, Andrea Csaszni Rygh, Sybrig Dokter, Marcus Doverud, Anna Efraimsson, Marie Fahlin, Linda Forsman, Anna-Mi Fredriksson, Pil Hansen, Pavle Heidler, Camilla Larsson, Josefine Larson Olin, Cecilia Malmström Olsson, Thomas Olsson, Anna Pehrsson, Cecilia Roos, Tove Salmgren, Kajsa Sandström, Venke Marie Sortland, Vilde Sparre, Mårten Spångberg, Rebecka Stillman, Peter Stamer, Liv Strand, Malin Ståhl, Ellen Söderhult, Margareta Sörenson, Bahar Temiz, Annika Vestel.

Koreografisk Journal

Koreografisk Journal är en ny tidskrift med texter av verksamma inom det koreografiska fältet. Texterna är skrivna på svenska eller engelska och journalen är fri från kalendarier, annonser eller annan reklam. Koreografisk Journal publiceras av Koreografiska Konstitutet och ges ut två gånger per år. Den distribueras gratis genom scener och plattformar runt om i Sverige.

Weld Norrtullsgatan 7, 113 29 Stockholm tel/fax 08 30 94 50 info@weld.se www.weld.se