Föreläsning av Alexandra Kolb 23 sept

Current Trends in Contemporary Dance: A Political Critique
En föreläsning av Dr. Alexandra Kolb (GB)

Är samtidsdansen omsluten av kapitalismens logik och etablissemangskulturen eller kan man verkligen hävda att den utmanar samhällets oförändrade läge genom produktionen av frigörande och transgressiva verk? Alexandra Kolbs föreläsning ser på de aktuella tendenserna inom dansen ur ett kritiskt perspektiv. Blickpunkten ligger på verk som har åtagit immersiva, multimediala, deltagar- och sammarbetsstyrda former av performance och som därmed avviker från de traditionella kreativa metoderna som används inom den västerländska moderna dansen.

Alexandra Kolb använder sig av exempel från en mängd olika länder för att undersöka ifall, och hur, de motsvarande estetiska valen och kreativa arbetsmetoderna anpassar sig till globaliseringstrender, den moderna marknadsekonomin och samtida politiska synsätt: i synnerhet den ständigt närvarande diskussionen om demokrati. Hennes redogörelse av samspelet mellan dans och dessa nya konfigurationer försöker exponera hur den nuvarande utövningen av performancekonst är till stora delar formad av dess sociopolitiska omgivning.  

Biografi

Alexandra Kolb är docent i dans på Middlesex University i London. Tidigare uppdrag omfattar lektor- och ordförandeskap i dansstudier på Otago University i Nya Zeeland. Alexandra fick sin doktorsexamen från University of Cambridge och är professionellt utbildad i dans på John Neumeier’s Academy of the Hamburg Ballet och i Düsseldorf. Hon är författare till Performing Femininity: Dance and Literature in German Modernism (2009) och redaktören för Dance and Politics (2011). Hon har bidragit till en rad av internationella tidsskrifter som innefattar bland annat About Performance, Discourses in Dance och Journal of European Studies. Ibland så provar hon själv på att koreografera.

Weld, Norrtullsgatan 7  (t-bana Odenplan) 11329 Stockholm