30 mar – 1 apr: Dalija Aćin Thelander (RS/SE)

Exercise for choreography of attention 'point of no return'och Recollections

Weld presenterar den serbisk-svenska koreografen Dalija Aćin Thelander med hennes två nya verk Exercise for choreography of attention 'Point of no return' och  Recollections. Båda verken överlämnar framförandet till publiken, uteslutande, med ett förslag till en annan upplevelse av koreografi. Inom dessa verk utforskar och utvecklar Dalija koreografiska och performativa processer med målet att översätta koreografi till betydelser utanför dans, kroppsligt uttryck och representation.

Dalija väljer att koreografera publikens uppmärksamhet och närvaro med hjälp av texter, teckningar och  rumsliga relationer, inom de föreslagna arrangemangen som även engagerar publiken i läsning, lyssnande, observation och följaktligen att vara i rörelse. De performativa betingelserna för Exercise for choreography of attention 'Point of no return'och Recollections´ rör sig subtilt kring frågor om autonomi, ansvar,  medverkan och självorganisering.

Exercise for choreography of attention 'point of no return'

Koncept, koreografi: Dalija Aćin Thelander
Teckning utförd på det koreografiska objektet: Siniša Ilić
Grafisk design och layout utförd på det koreografiska objektet: Katarina Popvić

Verket framförs uteslutande av publiken

Producerad av Station, Service for contemporary dance, Belgrade 2012

"Föreställningen är gestaltad som en övning i att koreografera uppmärksamhet: en serie oförutsedda, beteendestyrda mikro-performance, som föranleds av att läsa en bok. I sina båda tillskrivna roller, förblir publiken, som i det här fallet också är den enda utövaren, i ett ständigt sökande efter performance. Till en början, uppstår performance här som en i tiden upphävd och grafiskt förmedlad gestaltning av författaren i själva boken – teckning som performance, text som performance, bildkonstnärens och den grafiske designerns ”dans” till koreografens textmässiga förslag. På så sätt blir performance till genom information rörande performance – igenkännandet i att spela rollen som publik och det kollektiva uppträdandet genom den givna teatrala situationen. Slutligen, blir själva performancet till, som summan av publikens alla individuella, fantiserade och perceptuella responser, till impulserna utfärdade av boken – som en mental gestaltning av en visuell och textbaserad mall.

Genom denna övning riktas uppmärksamhet främst mot boken som ett oväntat gränssnitt över medverkan i en dramatiserad situation. Boken, i detta fall en arbetsbok, är varken aktören eller en instruktionsmanual, utan snarare en sorts gnista, eller perormance-regulator. Den gestaltning som uppstår gör det som ett resultat av interaktioner med bokens innehåll och form, och uppstår genom läsningens procedur. Att läsa en bok är vanligtvis en intim och individuell snarare än offentlig handling; trots detta sammanförs flera läsare av att läsa samma bok – oaktat den gigantiska rumsliga eller tidsmässiga klyftan som separerar dem – till en gemenskap. I detta fall presenteras en bok i ett offentligt rum, vilket antyder att boken i egenskap av performance skapar det offentliga rummet. Den privata handlingen som ligger i att avnjuta en bok blir till en gemenskapshandling i form av offentlig teater."

Utdrag ur "A Few Points about Exercise for Choreography of Attention Point of no Return" av Bojan Đorđev

Recollections

Koncept, text/koreografi och ljus: Dalija Aćin Thelander (RS/SE)
Röst: Kristiina Viitala (FI/SE)
I samtal med Mala Kline (SI)
Med ljudkonstverket Flipsides av Tian Rotteveel (NL)

Verket framförs uteslutande av publiken

Recollections är en koreograferad miljö som är skapad för dig att medverka i och dela med andra. Den föreslår en upplevelse som du är inbjuden till att utföra. Den anförtror dig en text att följa, att gestalta och förkroppsliga – hur du än väljer att uppfatta gestaltning och förkroppsligande. Den öppnar upp multipla rum för vandringar mellan synlighet och osynlighet, privat och offentligt, bekvämt och ostört. Den inbjuder dig att förhandla, att flumma iväg eller forcera, att ta upp eller överge. Recollections skapar en ohämmad zon. Den åberopar ansvar och välkomnar ovisshet och slump. Hur du tolkar det du erbjuds, dina val och hur du medverkar, påverkar oundvikligen din upplevelse och bidrar till skapandet av andras upplevelse.

Recollections handlar inte om fullbordan utan om begrundande och förmedlande.

Recollections är en koreografi. Men det är också ett tillfälle att erinra jaget, den andre, rum, tid och… allting däremellan.

 

Med stöd av: Weld, Kulturrådet, Stockholm Stad, Konstnärsnämnden, apap – advancing performing arts project, Tanzfabrik Berlin, DOCH och Arbetsförmedlingen

Administrativ struktur: Interim Kultur AB (svb)

 

Dalija Acin Thelander
är koreograf, teatermakare och kulturarbetare. Hon har presenterat sina verk internationellt på ett flertal festivaler som Impulstanz, Tanz im August, Les Particules, Perforations, BITEF etc. 2008 erhöll Dalija Prix Jardin d’Europe för sin performance Handle with great care på 8:tension, Impulstanz Festival i Wien.

Med sina aktuella arbeten söker hon bidra till att uppmärksamma koreografi som en utökad praktik med fokus på publikens deltagande roll. Hon är involverad i ett intensivt undersökande inom fältet för samtida dans inriktad mot barn och bebisar och har producerat ett antal prisbelönta verk.

Hon är medgrundare och koordinator för Station Service for Contemporary Dance i Belgrad och är även en av grundarna till Nomad Dance Academy för vilken hon initierat, curaterat och producerat ett flertal program och produktioner. Likaså är hon medgrundare och biträdande curator vid Kondenz festival for performing arts i Belgrad. Hon har samarbetat med flera teaterregissörer och vunnit flera priser i koreografi för teater. Hon bor sedan 2012 i sverige där hon verkar som frilanskonstnär.