7 maj. Bokrelease – Regionality/Mondiality och Dis-orientations

Estetik, konsthistoria och filosofi vid Södertörns högskola presenterar en kväll på Weld med release av två antologier och samtal med inbjudna gäster. Dessa antologier utforskar, på olika sätt, frågan om grund, modernitet och förskingring.

Fri entré

19.00-19.45: Regionality/Mondiality. Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization. Presentation och diskussion med André Lepecki, Christina Kullberg, Charlotte Bydler (red) och Cecilia Sjöholm (red)

20.00-20.45: Dis-orientations; Philosophy, Literature and the Lost Grounds of Modernity. Presentation och diskussion med Tora Lane (red), Marcia Sá Cavalcante Schuback (red), Sven-Olov Wallenstein, Gustav Strandberg, Irina Sandomirskaja.

Regionality/Mondiality (Södertörn Studies in Art and Aesthetics) pekar på den regionala dimension som vidlåder konstens globalisering; texterna motstår fullständiga teorier om globalisering och utgår istället från det begränsade perspektivet — regionalitet som förutsättning för mondalitet. Antologin diskuterar också frågor om översättbarhet inom konsten  — "transkreation" En sektion tillägnas om Édouard Glissant, som erbjuder ett särskilt rikt material för tänkandet om relationalitet. Förutom diskutanterna är medverkande, Michael Dash, John Drabinski, Martin Svensson Ekström, Anthony Gardner and Charles Green, Lisette Lagnado, Patricia Lorenzoni och Terry Smith.

Dis-Orientations bidrar till en kritik av förståelsen av modernitet som ett upplysningsprojekt som erbjuder en rationell grund för världslig orientering. En internationell samling medverkande visar hur det modernas principer för grundande snarare visar hur moderniteten. förvillas – disorienteras.

Boken tar upp filsofer som systematiskt behandlar frågor om grund och orientering, som Kant, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Pascal, och Patočka, och författare som tematiserar frågan som Novalis, Hölderlin, Beckett, Platonov, och Benjamin. Detta mångvetenskapliga perspektiv pekar på paradoxen frågor om grund och orientering snarare o-grundar och förskingrar, och pekar därmed på ett kritiskt perspektiv på förståelse av modernitet och post-modernitet.