13+14 nov. Weld Company 2013 + Weld Company 2014.

Under denna vecka möts Weld Company 2014 och Weld Company 2013. Kompaniet expanderar då till en nästan dubbelt så stor ensemble. Under två kvällar får vi ta del av deras gemensamma arbete tillsammans med delar ur Weld Companys repertoar från 2013 – en koreografi av Litó Walkey (13 november) och av Michael Kliën (14 november).

Med repertoaren från förra året som bas, delas den subjektiva erfarenheten av att vara dansare i respektive verk genom att var och en av Weld Company 2013 tar sig an en adept från Weld Company 2014.

På vilket sätt återaktiveras minnet och den fysiska erfarenheten genom dialog? På vilket sätt skiljer sig denna metod gentemot att arbeta med video eller en koreografs minnesanteckningar? Vad betyder det att dela med sig av en personlig historia istället för att hålla sig till ett kollektivt protokoll?

Under de två kvällarna visas de två verken i dess original version. Adepterna ur Weld Company 2014 besöker repertoaren som fantomer från framtiden. 

Weld Company 2014: Anna Westberg, Elias Girod (FI), Per Sacklén, Caroline Byström, Pavle Heidler (HR) och Josefine Larson Olin.

Weld Company 2013: Robin Dingemans (NZ/GB/SE), Kajsa Sandström, Sandra Lolax (FI), Sybrig Dokter (NL/SE), Noah Hellwig och Marie Fahlin.


WELD COMPANY

är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Förutom att producera nya koreografier är ambitionen är att noggrant dokumentera, redovisa och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal etc. Men också kontinuerligt via kompaniets blogg, som hittas på company.weld.se.

Årligen produceras också en bok som en kompletterande förlängning av projektet. Den första upplagan med namnet "No Talking, No Props" släpptes 24 oktober och finns att köpa på Weld.

Inom ramen för Weld Company finns ett samarbete med ljusdesigner Ronald Hessman och designer Erik Annerborn vilka har fått uppgiften att skapa varsin kollektion. En uppsättning på tre olika variabler av ljus respektive kostym som inbjudna koreografer och kompaniet kan välja ur.

——————————

21 November kl 19.00 arbetsredovisning Margaretha Åsberg

——————————

Producerat av Weld

Med stöd av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting