5-7 nov. Weld Company 2014 + Rebecka Stillman

Weld Company – ett projekt som initierades av Weld 2013 – återkommer nu 2014 med sitt andra segment. Under hösten arbetar en ny konstellation på Weld som överlappas med förra årets kompani. I höst skapas två helt nya verk av koreograferna Rebecka Stillman och Julian Weber (DE) även detta år på temat ”No Talking No Props”. Kompaniet kommer också att arbeta under en period med  Margaretha Åsberg.


Weld Company 2014 är: Anna Westberg, Elias Girod (FI), Per Sacklén, Caroline Byström, Pavle Heidler (HR) och Josefine Larson Olin.

Premiär för nytt verk av Rebecka Stillman för Weld Company 2014
Efter samarbetet med förra årets Weld Company fortsätter Rebecka Stillman att analysera och omförhandla danskanon tillsammans med årets kompani. I detta års arbete föreslår Rebecka Stillman ett utforskande av historia som trampolin mot okända territorier. Utgångspunkten är en önskan att pressas till nya förhållningssätt genom att använda strikta protokoll och metoder. Istället för att sikta mot det verkligt okända handlar utforskandet om att leta precis bredvid och mellan det vi känner till. På det sättet blir allt samtidigt som inget sig likt och även det material en förhåller sig till får ny betydelse.

REBECKA STILLMAN
har vanligtvis olika funktioner i projekt som rör sig i och kring koreografi. Rebecka intresserar sig ofta för protokollstyrda koreografiska processer och har en förkärlek för sätt att arbeta där man inte kan veta hur produkten i slutändan kommer att te sig. Hon arbetar ofta i form av översättning eller transposition. Hon är utbildad vid Balettakademien Stockholm, Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholms Universitet, SEAD (Salzburg) och DOCH.

Rebecka var med och startade scenkonstgruppen ches:co som var aktiv 2006-2010 och har senare varit med i andra gruppkonstellationer nationellt och internationellt. Hon har även engagerat sig i projekt initierade av andra konstnärer såsom Susanne Jaresand, Eleanor Bauer, Ludvig Daae, Anna Koch, Mårten Spångberg, Yukiko Shinozaki och Heine Avdal. Hon arbetar även mer administrativt i det nya projektet Maximum Spaces.

WELD COMPANY
är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Förutom att producera nya koreografier är ambitionen är att noggrant dokumentera, redovisa och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal etc. Men också kontinuerligt via kompaniets blogg, som hittas på company.weld.se. Årligen produceras också en bok som en kompletterande förlängning av projektet. Den första upplagan med namnet “No Talking, No Props” släpptes 24 oktober och finns att köpa på Weld.
 
Inom ramen för Weld Company finns ett samarbete med ljusdesigner Ronald Hessman och designer Erik Annerborn vilka har fått uppgiften att skapa varsin kollektion. En uppsättning på tre olika variabler av ljus respektive kostym som inbjudna koreografer och kompaniet kan välja ur.

Producerat av Weld

Med stöd av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting