7+8 nov. Workshop Meditation / Ellinor Ljungkvist. INSTÄLLT.

Med anledning av rådande smittspridning i länet och de nya allmänna restriktionerna har vi beslutat att ställa in denna workshop.

Vi hoppas kunna återkomma med nya tillfällen när situationen tillåter.


Konstnärlig metodik och meditation baserad på somatiska och självreflekterande praktiker är fokus i detta undersökningsprojekt. Med inspiration från konstnärer och filosofer som Yoko Ono, Bonnie Bainbridge Cohen, Sean-Paul Satre och Simone de Beauvoire så utvecklar och formulerar jag mentala resor. Meditationen jag ger innehåller existentialistiska synvinklar på bland annat sin egen närvaro, animism, naturalism och sorg. Intentionen med meditationen är att försätta utövaren i ett tillstånd från vilket hen sedan kan skapa ett specifikt koreografiskt material. Den inre upplevelsen som utövaren får från meditationen skriver hen ner som skriftliga reflektioner. Dessa reflektioner omformulerar hen sedan till performans-instruktioner genom ett uttänkt tillvägagångssätt. Sedan förkroppsligar vi dessa performance-instruktioner genom olika improvisationsövningar.

Foto: Vasilis Pagourtzis