8-10 nov. cool cool uncool and loving warm / Marcus Doverud (SE) & Emma Daniel (FR)

Föreställningen frågar: Hur görs groove genom dans? Med grooven i hip-hop, break-beats, techno, impressionistisk musik och swingjazz undersöks vad det innebär att vara en instrumentalist inom dansen. Att ta del av ett verk, inte genom att spela en roll, utan genom att vara en del av orkestern. Att spela en stämma och dela ansvaret för att göra dansen tillsammans.

Genom rörelsen vill Marcus Doverud och Emma Daniel skapa en nyans av groove som är specifik för dansen. Groove märks på scenen, på video, på dansgolvet och genom att vara dansare. Groove inkräktar på våra kroppar (All the single ladys, Siw Malmkvists jazzbacill och Gagnam style.) Projektet artikulerar groove genom rörelse och sätter samman materialet till en scenisk komposition.

På slaget, i stället
Glider längs med
Släpar och skjuter
I fickan
Gungar som ett hav


Koreografi och dans: Marcus Doverud (SE) & Emma Daniel (FR)

Föreställningen uppförs med understöd av Konstnärsnämnden, Weld, À Ciel Ouvert och Performing Arts Forum PAF.

MARCUS DOVERUD (SE)
Koreografen och dansaren Marcus Doverud har sin bas i Stockholm och är utbildad vid bl.a. Teaterhögskolans mimlinje och Södertörns Högskolas estetikprogram. Marcus har under de senaste tio åren gjort sceniska arbeten som använder rörelsepraxiska, ljudliga och platsliga material och deras sammanblandning. Förtätningar som öppnar för nya sätt att förstå, uppfatta och vara tillsammans avgörande. Föreställningen renaissance prenaissance (2015) kretsade kring sampling och koreografisk iscensättning av musik. Han har gjort flera soloföreställningar och har ett långvarigt sammarbete med konstnären Liv Strand som resulterat i en rad performance och bokprojekt.

EMMA DANIEL (FR)
Emma Daniel är utexaminerad dansare från Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris. Med intresse för att koreografera sökte hon sig till School for New Dance Development (SNDO) i Amsterdam. Samtidigt har hon följt och arbetat med koreografer som Dominique och Françoise Dupuy och Mathilde Monnier. 2012 gjorde hon verket Spending Time With Dinosaurs tillsammans med Adriano Wilfert Jensen som visades i Frankrike, Holland, Belgien, Estland, Nord Amerika och Danmark. Hon kuraterar Indigo Dance Festival och arbetar med clubbing som ett sätt att dela dansteknik under namnet Heavy Cream Club.