13 november. Weld Company och Rebecca Chentinell. Arbetsvisning

Weld Company 2015 fortsätter höstens arbetsperiod, denna gång tillsammans med koreografen Rebecca Chentinell. Den 13 november bjuder de in till en publik arbetsvisning av sin gemensamma arbetsvecka.

Arbetet tar avstamp i Rebeccas aktuella forskning som undersöker alternativa strategier och metoder för att arbeta med och presentera dans och koreografi. Hon intresserar sig för dessa konstformers specificitet samt dess relation till dagens neoliberala tid – hur dans och koreografi, vars arbete och verk till stor del bygger på de immateriella värden som premieras i ett neoliberalistiskt samhälle, kan arbetas med, produceras och presenteras samtidigt som konstens egenvärde och politiska potential vidhålls.

Tillsammans med Weld Company vill hon fördjupa sig i såväl kompanimedlemmarnas individuella som kollektiva förståelse av och perspektiv på arbetet med dans och koreografi samt danskompaniet som struktur.

Under veckan kommer kompaniet att utbyta och arbeta med översättningar och medling mellan skriftligt, verbalt och rörelsebaserat material vilka skapar parallella koreografiska skikt som alltmer förskjuter och ifrågasätter vart koreografin äger rum men samtidigt försöker synliggöra fundamentala mekanismer hos dans och koreografi som konstdiscipliner.

Medverkande denna kväll: Sybrig Dokter (NL/SE), Noah Hellwig (SE), Anna Westberg (SE), Josefine Larson Olin (SE), Disa Krosness (SE), Andrea Svensson (SE)

Aktiva medlemmar i Weld Company 2015: Caroline Byström (SE), Robin Dingemans (NZ/GB/SE), Sybrig Dokter (NL/SE), Marie Fahlin (SE), Noah Hellwig (SE), Disa Krosness (SE), Josefine Larson Olin (SE), Sandra Lolax (FI), Per Sacklén (SE), Hanna Strandberg (SE), Andrea Svensson (SE) och Anna Westberg (SE)

Rebecca Chentinell
arbetar med dans och koreografi och har sin bas i Stockholm. Hon är utbildad på Kungliga Svenska Balettskolan och bedriver för närvarande forskningsbaserade masterstudier vid ArtEZ Institute of the Arts i Holland. Chentinell är en av medlemmarna i the thing och en av grundarna till Diggapony Collaborations. Sedan 2012 driver hon Koreografiska Konstitutet tillsammans med Marie Fahlin, som bland annat organiserar och kuraterar festival:display samt ger ut Koreografisk Journal. Chentinell är också ordförande i Danscentrum Stockholm.
chentinell.com

WELD COMPANY

är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar. Weld Company uppdaterar kompaniformen och utgår ifrån ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Förutom att producera nya koreografier är ambitionen att noggrant dokumentera, redovisa och diskutera de frågeställningar, processer och resultat som växer fram på vägen. Dels genom publika föreställningar, samtal etc. Men också kontinuerligt via kompaniets blogg, som hittas på company.weld.se.

Årligen produceras också en bok som en kompletterande förlängning av projektet. Den första upplagan med namnet “No Talking, No Props” släpptes 24 oktober 2014 och finns att köpa på Weld.