Framflyttad! Öppen visning. Weld Company + Salka Ardal Rosengren

Nu har Weld Companys säsong startat och det fortsatta arbetet med Weld side story, där gästkoreografer bjudits in till att var och en tolka ett och samma stycke musik och där titeln används som en verktygslåda för olika idéer.

Danskonstnären Salka Ardal Rosengren jobbar med dans och performance. Hon tog nyligen en master på Stockholms Konstnärliga Högskola där hon i sitt slutprojekt Lasting Figures fokuserade på afroamerikansk jazz och framförallt på swing, lindy hop och bluesdans. Där arbetade hon med beröring, samklang, rytmiskt fotarbete, ömsesidig lyhördhet och med det intima rum som uppstår i dansen mellan två personer.


Weld side story
Weld side story interagerar med den kända musikalen och filmen från sent 1950- och tidigt 1960-tal. Här i en sorts inverterad och inbjudande form där kompaniet både inventerar sin sammansättning, position och danshistoriska arv och där de flesta koreografer och konstnärer som bjudits in är lika främmande för Weld, som kompaniet är inför dessa gästkoreografers rörelser. Titeln görs här till en verktygslåda för konstnärliga idéer och undersökningar.

I mittpunkten för arbetet står musikalens legendariska inledningsmusik, Prologen vilken i arbetet tolkas genom olika metoder och genrer. Denna musik är i det koreografiska arbetet befriat från sitt narrativ. Varje gästkoreograf kommer med sin metod att närma sig den som den symfoniska och gåtfulla musik den är, med fokus på rytmisering och melodi. Men, den som kan sin ”story” (West Side) vet att det inte går att förbise dess historiska och lika aktuella handling vilken kretsar kring våld och rasfrågor, inbäddad i berättelsen om kärlek.