26 okt. Fake Dances for Weld Company / Weld Company + Samuel Feldhandler

26 oktober kl 19.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se

Weld Company har bjudit in Samuel Feldhandler som en av höstens gästkoreografer. Under en vecka i oktober arbetar han med dansare från kompaniet utifrån sitt koncept Fake Dances i skapandet av ett arbete som presentas i slutet av veckan.

Fake Dances bygger på Samuel Feldhandlers koreografiska arbetssätt att översätta musikaliska metoder i dans. Den fokuserar på jazzformer och ”The Fake Book” (en notsamling med elementär information som används av jazzmusiker).

Fake Dances är en samling korta danser, var och en bestående av ett skrivet tema och en inramad improvisation. Dessa danser följer varandra, ungefär som låtar följer varandra under en jazzkonsert.

Verket placerar fast koreografiskt material och improvisation i dialog och utforskar ett utrymme mellan komposition och tolkning.

Fake Dances kan framföras i olika konstellationer av dansare. Fram till idag har de presenterats som solo på WTKB (Wien) och som duett på ICK Amsterdam. För uppdraget av Weld Company kommer det ett verk för sju dansare.

Koreografi, ljud och ljus:  Samuel Feldhandler
Weld Company dansare: Hanna Strandberg, Andrea Svensson, Sybrig Dokter, Anna
Westberg och Disa Krosness
Gästdansare: Anouk Orignac & Alexander Talts

Samuel Feldhandler
är en fransk koreograf som för närvarande bor i Wien och arbetar i Österrike, Tyskland, Holland och Sverige. Han kommer från en musikfamilj och undersöker sätt att översätta musikformer inom en danskontext som sitt främsta koreografiska arbetssätt. Han har i sina verk använt kompositionsformer som kontrapunkt, fuga, kanon och sonat. I sitt senaste projekt Fake Dances närmar han sig jazzens former och introducerar improvisation i ett av sina verk för första gången. Samuel har en master i koreografi från DOCH, Stockholm och en kandidatexamen i modern dans från avdelningen Modern Theatre Dance vid Amsterdam University of the Arts.

Weld Company
samlar dansare och koreografer från olika generationer och sammanhang som vill utmana formaten för hur koreografi skapas. De fördjupar sig i olika koreografiska arbetsmetoder och i frågor kring det kollektiva och det gemensamma.Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar och uppdaterar kompaniformen genom ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.

Weld Company produceras av Weld
Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm