Omvandlaren, 4 oktober

Invigning och föreläsningskväll
Omvandlaren av Andreas Gedin

Omvandlaren är en mekanisk konstruktion uppfunnen av konstnären Andreas Gedin. Den kan förvandla en icke-betalande konstevenemangsbesökare till en betalande. Verket ställer bland annat frågan om det är någon väsentlig skillnad på icke-betalande och betalande besökare och i förlängningen hur man värderar kultur-upplevelser. Detta knyter också an till frågan om vilka relationer det råder mellan upplevelser och pengar och mellan kulturella och ekonomiska värden. Hur ser egentligen denna bytesmarknad ut? Vilka växelkurser är det som gäller? Och hur mycket kostar pengar? I grunden ligger också frågan om hur någonting som inte är konst kan omvandlas till konst, och tvärtom.

I anslutning till invigningen anordnas en av konstnären curaterad föreläsningskväll på temat omvandling.
De tre föreläsningarna är tänkta att liksom inringa ämnet och den kunskap och information föreläsarna förmedlar kan betraktas som tre stycken tillfälliga, konceptuella verk i denna tillfälliga konsthändelse. De belyser Omvandlaren från tre olika håll: gycklaren Arkadia (Anders Sebring) föreläser om alkemins förvandlingsnummer, ekonomen Peter Bergman förklarar hur valutakurser räknas ut och Carmen Blanco från Peru berättar om vilka konsekvenser guldbrytningen i Latinamerika för med sig.

Andreas Gedin har verkat som konstnär sedan början av 1990-talet. Sedan dess har han ställt ut regelbundet nationellt och internationellt. Nyligen separata utställningar på Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum (båda 2011) och grupputställningar som ”Modernautställningen” (Moderna Museet, 2010), ”Svensk konceptkonst” (Kalmar konstmuseum, 2010) och ”Cash Flow” (Botkyrka konsthall (2010).

Konstnärskapet är genomgående konceptuellt men ofta har idéerna en estetisk gestaltning. Verken kombinerar intresset för historia, språk, logistik, och maktrelationer och är ofta textbaserade. Texterna kan vara talade, planterade, graverade eller nedtecknade. I det konstnärliga arbetet ingår också författande, forskning och curaterande. Andreas Gedin bor och arbetar i Stockholm och är fil.dr i fri konst.

 

Weld, Norrtullsgatan 7 (t-bana Odenplan)