Performing MOVING MATTER & SIDE_SITE, 21 april

I februari visades MOVING MATTER och SIDE_SITE – en koreografi och en skulptur av koreografen Marie Fahlin och konstnären Jenny Berntsson. Ett samarbete som resulterade i en form, men som existerade som två skilda idémässiga verk. Denna gång under Kulturnatt Stockholm visas Performing MOVING MATTER och SIDE_SITE, nu får man ta del av processen när konstnärerna bygger upp verken i ny form, för att sedan rasera dem.


I SIDE_SITE har Jenny Berntsson arbetat med storskalig skulptur, där delar bildar en helhet. Hon har utgått ifrån kvadraten som byggdel, multiplicerad och intvingad i kulturellt eller organiskt betingade positioner.
I SIDE_SITE arbetar Berntsson med det monumentala begreppet, dels hur monument skapar kollektiva minnen (minnespolitik) men framförallt monumentet som representation. Hon undersöker hur monumentet kan manifesteras i en pågående process som kan ta olika riktningar, istället för i en enda statisk form.
Istället för att som hon brukar, börja med en tydlig vision eller kända symboler, arbetar hon här utifrån en plan utan en tydlig vision om slutmålet. Utan en känd symbolisk förlaga.

Marie Fahlins verk MOVING MATTER är en undersökning av begreppet koreografi i dess ursprungliga betydelse, rörelseskrift, och hur det kan ta rumslig och materiell, istället för textuell, form. MOVING MATTER handlar om relationen mellan material och rörelse, hur de skapar varandra. Varför vill jag uppleva skulptur genom rörelse? Varför vill jag att koreografi skall vara material? Hur ser tolkningen ut av en koreografi som tar plats i hela rummet istället för som tecken på ett papper?

Att ta del av MOVING MATTER innebär att man genom sin läsning av verket uppför det. Läsningen är rörelsen. Besökaren blir röraren, den som rör sig (the mover).

Marie Fahlin är utbildad koreograf vid School for New Dance Development, Amsterdam, och har sedan 1992 skapat ett fyrtiotal verk på såväl stora dansscener som i utomhusmiljöer. Tillsammans med Rebecca Chentinell driver hon organisationen Koreografiska Konstitutet och festival:display och med konstnären Filippa Arrias arbetar hon med ett konstnärligt utvecklingsprojekt, Unheimliche Verbindungen, på Kungliga Konsthögskolan. Marie medverkar också i Stefan Östersjös forskningsprojekt Music in Movement. Se vidare www.mariefahlin.se
 
Jenny Berntsson är konstnär utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och har sedan 2008 ställt ut bland annat i Istanbul i samarbete med European Capital of Culture 2010, Arkitekturmuseet och på Haninge Konsthall. Hon driver också tillsammans med Felice Hapetzeder konstorganisationen Local A. vars verksamhet är baserad på workshops och utställningsverksamhet, senast med projektet Klinik Pilot Sverige 2011.http://www.jennyberntsson.com
http://www.local-a.org
 
Produktionen har tillkommit genom ett residens hos- och med stöd av Weld

www.local-a.org
www.mariefahlin.se
Produktionen har tillkommit genom ett residens hos- och med stöd av Weld