23+24 sep. Anna-Mi Fredriksson (SE): The Economic Body. Part 1

Anna-Mi Fredriksson kommer från den klassiska dansen och studerar i dag vid Handelshögskolan i Stockholm. I våras inledde hon sitt interdisciplinära projekt The Economic Body i vilket samhällsvetenskaplig teori möter konstnärligt skapande. Efter en första undersökande fas befinner sig projektet i följande frågeställning: På vilket sätt koreograferas individers beteende av institutionella, sociala och ekonomiska system och strukturer? Redovisningen sker i formen av en koreografi för dansarna Kajsa Sandström och Sandra Gerdin.

Koncept och koreografi: Anna-Mi Fredriksson
Dans: Kajsa Sandström och Sandra Gerdin

Anna-Mi Fredrikssons ambition med The Economic Body har varit att undersöka förhållandet mellan en akademisk analys och ett konstnärligt skapande, och att nå en ömsesidig relation mellan dessa. Det är en interdisciplinär studie vars ramverk gränsar mellan konstnärlig forskning och arts-based research i samhällsvetenskaplig forskning. Processen har tagit form genom fem iterativa faser där personlig reflektion legat till grund för teoretiska studier, följt av tvärdisciplinära seminarier med forskare och utövare inom ekonomi, filosofi, sociologi och konst.

 
Dokumentation i form av ljud, bild och skrift har vidare lett till ett antal koreografiska experiment som utvecklats under en residens på Weld med dansarna Kajsa Sandström och Sandra Gerdin. Videodokumentation har använts som ett verktyg för att analysera kroppsligt beteende i en elaborativ koreografisk process som blir analytisk snarare än illustrativ. En sammanställning av processdokumentation har resulterat i en skriftlig analys som genererats av, och korresponderar med, koreografin.
Anna-Mi Fredriksson har sökt efter friktion mellan discipliner för att belysa glapp mellan olika kunskapsområden, ideologier och världsbilder. Denna friktion har främst utforskats genom dagliga praktiker involverade i kunskapsproduktion med anknytning till kroppen gentemot en marknadslogik. Genom att undersöka performativa aspekter av ekonomiska teorier och processer (Callon 2007) har Fredriksson velat studera strukturer och system i samhället, och dess begränsningar i förhållande till kroppen.
Koreografin som genererat frågeställningen för denna första fas presenterades på den internationella forskningskonferensen Art of Management & Organization (AoMO) i augusti 2014.
Referens:
Callon, M. (2007) What Does It Mean To Say That Economics Is Performative. In: D. MacKenzie, F. Muniesa, L. Siu, Eds. Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics. (pp. 311–357) Princeton: Princeton University Press.
 
Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan, Weld, Utbildningsutskottet i Handelshögskolans i Stockholm Studentkår och SSES Campus vid Stockholm School of Entrepreneurship.
theeconomicbody.wordpress.com
 
artdivision.se
 
annamifredriksson.blogspot.se
ANNA-MI FREDRIKSSON
är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan (1996-2004) samt vid English National Ballet School (2005) och har arbetat som dansare med English National Ballet (2005-2009). 2010 initierade hon egna projekt under konstnärlig residens på Shunt, London, bland annat tillsammans med musikproducenten William Orbit, vilket resulterade i en serie performance-verk som visades på The Lowry Museum, Manchester. Anna-Mi dansade i föreställningen Omprövning av Anna Koch på Weld (2012) som undersökte den klassiskt skolade kroppen. Sedan dess har hon studerat på Handelshögskolan i Stockholm där hon varit med och grundat organisationen Art Division som utforskar relationen mellan konst, ekonomi och samhälle.