23–25 sep. and–akter. rehearsals of escapes. / Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros, Tony Karlsson Savci

Du är inbjuden. In i en andandes, hummande skog som heter Gränseskogen. Ett reservat av ostörda träd i det djupaste av bergslagskedjor. Röster som ger förslag på hur du kan orientera dina lungor. Ett ambient landskap som vaggar dig genom åtta akter av kroppsligheter, känsligheter, andningar, språklingar, röstlingar, gränser, rötter och död.

and–akter. fantiserar om andra sätt att vara tillsammans – om en sfär för flyttandet av luft från en kropp till en annan, för alstrandet av ljud, och för lyssnandet. För alla med en andandes kropp.

and–akter. rehearsals of escapes. är ett deltagande performance där publiken interagerar med verkets scenografi, ljud, ljus och medverkande konstnärer. Performancet är ca 80 minuter långt.

and–akter. presenteras som en serie kapitel av installationer och framföranden. Under 2020 – 2021 har verket framförts som onlinebaserade deltagande performance på Galleri BOX (Göteborg), Krupa Gallery (Wrocław) och Rah Residency (Teheran).

Visningarna på Weld är första gången arbetet möter publik i ett gemensamt fysiskt rum. De efterföljs av ett skulpturalt kapitel vid namn det är ett rop på hjälp, som öppnar den 9 oktober på Eldhunden i Stora Mossen.


Upphovspersoner:
Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros, Tony Karlsson Savci

Medverkande:
Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros, Tony Karlsson Savci, kompositör Johan Wahlberg, röst Litia Perta, videofotograf Adam Nilsson, tekniker Marita Mätlik, samt deltagande publik

and–akter. är ett långtgående arbete som delas av konstnärerna Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros och Tony Karlsson Savci, och skapas tillsammans med Johan Wahlberg (ljud) och Marita Mätlik (teknik). Videofotografi Adam Nilsson, mappning av videoinstallation Helene Berg, pressfotografi Märta Thisner, kostymbroderi Dick Hedlund, grafisk guidning Moa Edlund, språklig vägledning Litia Perta, andningsrådgivning Sara Haylett-Utberg.

Med stöd av Konstnärsnämnden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och KULTURENS. Tack till Elektronmusikstudion EMS, Mats Erlandsson, Erik Malmsten, Kristian Nielsen, Eric Danger Österlin, SKF / Konstnärshuset, Ashik Zaman och Alida Ivanov.

Foto: Märta Thisner


Hanna Wildow
Med utgångspunkt i språk, berättelser och mytologier bedriver Hanna Wildow uttömmande konstnärliga researcharbeten inom vilka hon initierar relationer och formar samarbeten. Med ett särskilt intresse för hur historia skrivs undersöker hon hur faktorer som röst, kropp och makt kan påverka vilka berättelser som erkänns som kunskapsbärande. Medier och material står ofta i direkt relation med det som undersöks genom associativa ordlekar. Wildow har en master i fri konst från Konstfack (2015) och hennes arbete har visats på bl.a. Stripa Gallerirum, Something Else Off Biennale Kairo, hangmenProjects, ArkDes, Participant Inc. New York, Charles James Gallery Los Angeles och Human Resources Los Angeles. Hon bor och är verksam som konstnär och pedagog i Stockholm.

Alva Willemark Mesaros
Omsorg och vårdande är ledord för Alva Willemark Mesaros praktik. Hennes verk undersöker relationer, och hon fokuserar på kroppens sinnen i försöker att låta dem leda valen av material. Verken tar sig uttryck genom performance, koreografi, objekt, installation, ljud, bild och text, med en strävan mot att skapa kontakt genom mellanmänskliga språk. Willemark Mesaros har en master i fri konst från Konstfack (2017) och hennes arbete har visats bl.a. på PLX Tjärö, Konstfrämjandet Stockholm, Södra Teatern och Something Else Off Biennale Kairo. Under våren 2022 visar Willemark Mesaros sitt arbete i en separatutställning på Index i Stockholm. Hon bor och är verksam i Stockholm.

Tony Karlsson Savci
Genom experimentella och pedagogiska processer undersöker Tony Karlsson Savci sociala, emotionella och spirituella dimensioner av läkekonster. Deras arbete rör sig genom olika medier och material som ofta smälter samman i kollektiva utforskningar. Karlsson Savci har en master i fri konst från Konstfack (2020) och har därutöver studerat vid International Academy of Art Palestine i Ramallah och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon är en del av konstkollektivet Brown Island, och har under många år samarbetat och framträtt med musikern Zhala. Karlsson Savcis arbete har visats på Mint ABF, Konsthall C, Residence Botkyrka, Index, Momentum 8 Moss, Athens Biennale 2018, samt Solyanka State Gallery Moskva. Dom bor och är verksam som konstnär och pedagog i Stockholm.


Med anledning av Covid-19 genomför vi våra publika händelser med begränsad publik, säkra avstånd och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm