3 sep. Simone Forti, Jeremiah Day, Fred Dewey (US):Trio

 Trio är en del av ett långsiktigt samarbete mellan koreografen och dansaren Simone Forti, bildkonstnären Jeremiah Day och författaren/skribenten Fred Dewey.De tre, ifrån olika generationer och med olika konstnärlig bakgrund, utforskar tillsammans den konstnärliga representationens potential som svar till rådande sociala och politiska situationer. Kvällen består i en serie av delvis iscensatta och delvis improviserade format – performance, samtal, diskussioner, eller läsningar – vilka utforskar olika lager av personliga och abstrakta diskurser, och multipla områden av förhandling- ifrån konkretionen av kroppen och den konkreta kroppslig upplevelsen, till konkretionen av språket.

Simone Forti, Jeremiah Day och Fred Dewey har arbetat tillsammans sedan det sena 1990-talet, då de träffades på Beyond Baroque i Los Angeles, där Dewey var chef. De har framfört verk tillsammans, i olika konstellationer, på Project Art Centre i Dublin, ICA i London, The Box i Los Angeles och på Ludlow 38, projektrummet vid Goethe Institute i New York.

Trio åtföljer utställningen Simone Forti: Here It Comes. Arbeten och samarbeten Index, Stockholm som visas 5 September – 15 November 2015. Utställningen innefattar även en kollaborativ installation av Simone Forti, Jeremiah Day och Fred Dewey, titulerad "Nonfictions."

Läs mer om utställningen och Simone Fortis besök på Index

Simone Forti kommer även att medverka med ett flertal verk i utställningen Objects and Bodies at Rest and in Motion som öppnar på Moderna Museet Malmö den 26 september 2015.

Tack till Italienska Kulturinstitutet i Stockholm och Israels ambassad i Sverige.

SIMONE FORTI (US)
är en internationellt hyllad dansare, koreograf, konstnär och författare. Hon var en inflytelserik karaktär i gruppen runt the Judson Dance Theatre, som revolutionerade dans i New York på 1960- och 70-talet. Forti har uppträtt och lärt ut i USA, Kanada, Europa, Asien och Syd-Amerika. Fortis arbeten och performances har visats och finns representerade i utställningar och på museum runt hela världen, mest nyligen på Museum der Moderne i Salzburg, Hammer Museum i Los Angeles, Museum of Modern Art i New York, Guggenheim Museum i New York på Sao Paulo Biennalen i Sao Paulo samt på Louvren i Paris. Fortis publikationer innefattar bland andra Handbook in Motion: An Account of an Ongoing Personal Discourse and Its Manifestations in Dance (Nova Scotia College of Art and Design Press, Halifax 1974) och Oh, Tongue!, utgiven av Fred Dewey (Beyond Baroque Books, Los Angeles 2003). 2011 mottog hon det prestigefulla Yoko Ono Lennon Courage Award in the Arts.

JEREMIAH DAY (US)
tog sin examen ifrån University of California, Los Angeles och har studerat vid Rjiksakademie de Beeldende Kunsten i Amsterdam. Han bor och arbetar för tillfället  i Amsterdam och Berlin. Days arbeten väver samman fotografi och performance med händelser i offentliga rum, där han utforskar hur specifika platser och minnet verkar som medium för politisk historia. Days arbeten har visats på Stedelijk Museum i Amsterdam, på Smart Museum vid Universitetet i Chicago, på Centre Pompidou i Paris, och på Artist’s Space i New York. För Liverpoolbiennialen 2014 utvecklade han ett nytt performanceprojekt, och tillsammans med Can Altay visade han verket You Can't Go Slumming på Thessalonikibiennialen 2015. 

FRED DEWEY (US)
är författare, lärare, redaktör och aktivist inom sfären för offentligt rum, baserad i Los Angeles och Berlin. Som chef för Beyond Baroque Literary/Arts Center i Venice, Californien mellan 1995 och 2009, organiserade han festivaler, arrangerade och presenterade publika program, kurerade publika konstprojekt, samt redigerade, designade och publicerade åtskilliga böcker och antologier. Dewey var med och grundade the Neighborhood Councils Movement. Sedan 2011 har han lett ett gratis, publikt seminarium fokuserat på Hanna Arendts arbete och hennes Tyska och Amerikanska influenser. Deweys senaste publikationer innefattar pamfletten A Polis for New Conditions och The School of Public Life (Errant Bodies Press, Berlin 2014) i vilka han utforskar förnyelsen av offentligt liv genom politik och kultur i Los Angeles, USA och i ett vidare perspektiv.