5+7 september. Anna Pehrsson (SE): Unthinkable objects

Düsseldorf, march 5, 2013, 12.03. Erkrather Strasse 70. The system is looking at itself in hesitation. A woman walking under the german sun. Action: Sensation! In between a step, drawn into the event. A suspension, a falling, breaks the habitual laws of gravity, into what is a passing through falling. A shift in equilibrium, and a registration and resonation of the new: “Sensation is the transformational call-back to feeling of the so-automatic as to be ignored” (B.Massumi). A woman is walking under the german sun, and sensation all of a sudden calls habit to system alert.
/Anna Pehrsson
Weld inleder föreställningshösten 2014 med en premiär av den svenska koreografen och cullbergdansaren Anna Pehrssons projekt Unthinkable objects. Föreställningen är resultatet av en två år lång process vid Dans och Cirkushögskolan DOCH Stockholm 2011-2013.

Om en dansare får förlust av ekvilibrium som uppgift, sätts de koder och beteende mönster hon tränats till i ett tillstånd av upplösning och kris. Reproduktion bryts till fördel för omfördelning. Kroppar, affekter, och sinnen omdistribueras. Förlust av ekvilibrium blir sålunda inte bara en kritisk granskning av idén om frihet, men även av den kreativa industrin som helhet. ’Att vara annat än välbalanserad’ gör saker annorlunda.

Unthinkable objects grundas i en serie studier av koreografiska verk. I kronologisk ordning har Pehrsson arbetat med Deborah Hay’s I think not, Rachel TessSouvenir, Cristina Caprioli’s Very Very (med Anna Grip som coach) och praktiken bakom Paz Rojo’s Lo que séa moviendóse asì.

Genom dessa studier förhandlar hon kroppen som ideologi, idéer om förkroppsligande och närvaro. De koreografiska förslagen blir till en karta av konfrontation och definition, en praktisk kroppslig analys som skapar ett nätverk av länkande strategier. Satt i motsats och placerade bredvid varandra, tvingar dessa praktiker fram sina egna friktioner. Pehrsson letar efter relationen mellan aktivering och kris.

Vid kanten, letar hon genom olika spekulativa metoder, otydliga koncept och paradoxer efter ett mellanrum. Medan hon rör sig fram och tillbaka mellan transformation och retrospektiv, icke-linjärt tänkande och logiska slutledningar, skapar hon en miljö som producerar en förlust av ekvilibirum, ett frigjort "som om ett ting".

Koreografi och dans: Anna Pehrsson
Mentor: Siegmar Zacharias
Ljus: Thomas Zamolo

Tack:
Deborah Hay, Cristina Caprioli, Rachel Tess, Paz Rojo – för era koreografier
och till mina mentorer Mårten Spångberg, Anna Grip och Siegmar Zacharias,
Thomas Zamolo för samarbetet, Rachel Tess och Frédéric Gies – för konstnärligt stöd.

Anna Pehrsson
utbildades på Balettakademien i Stockholm och vid Dansarutbildningen, dåvarande Danshögskolan mellan 1997 och 2001. Efter utbildningen har hon varit verksam som frilansande dansare i Danmark, Sverige, Tyskland och Schweiz. Vid sidan av anställning vid Stockholms Stadsteater och Alias Compagnie, präglas Annas erfarenhet som dansare av samarbeten med grupper och koreografer som Recoil Performing Group, Christoph Winkler, Alexandra Waierstall och Deborah Hay.  Idag är Anna Pehrsson dansare i Cullbergbaletten. 2011-2013 gjorde hon en MA i Dans och Koreografi vid Dans och Cirkushögskolan DOCH och påbörjade då vid sidan av sitt eget projekt Unthinkable objects ett nära samarbete med den amerikanska dansaren, före detta dansare i Cullbergbaletten, och koreografen Rachel Tess som är verksam i Sverige.