9 september. Nattperformance: Falling. Dokter, Voorham, Dingemans

Jag faller i sömn. Jag faller i sömnen och jag faller där genom sömnens kraft. På samma sätt som jag faller av utmattning. På samma sätt som jag faller av leda. Som jag faller sönder i ett ögonblick av nöd. Som jag faller, generellt. / Jean-Luc Nancy (The Fall of Sleep)

Natten den 9 september kl 23.55 – 08.00 håller Weld öppet för en visning av det arbete som Sybrig Dokter haft residens med på Weld februari och september 2016.

Nadja Voorham, Robin Dingemans och Sybrig Dokter fortsätter nu med balansgången på gränssnittet av att vara medveten och vara i sömn; ett kontinuerligt fallande i svarta rum; i glappet mellan vakande och sovande. Prekära kroppar som delar rummet och blir påverkade av varandra utan motstånd. Identiteter som försvinner in i sömn, stiger upp ovanför ytan och dyker ned. Vår sömn producerar vakenhet och med det ett behov av att ansluta med världen runt omkring oss.

Vi kommer att sova för er. Vi kommer drömma och vi kommer att utvidga oss själva till en plats där man kan titta 10 gånger på en skriven sida och se någonting annorlunda alla 10 gånger.

En första version av Falling visades på Weld den 28 februari

Projektet är initierat av Sybrig Dokter

Framförd av: Robin Dingemans, Nadja Voorham, Sybrig Dokter.

Projektet är initierat av Sybrig Dokter

NADJA VOORHAM (SE)
är konstnär född i Nederländerna och uppvuxen i Sverige. Hon tog sin kandidatexamen vid den audiovisuella avdelningen på Gerrit Rietveld Academie i 2012 och gör för närvarande en master i performance vid Royal College of Art, London. Hennes verk sträcker sig över olika medier såsom performance, text och rörlig bild. Till grund för hennes praktik ligger ett intresse för premisserna för mänsklig interaktion och på vilket sätt de producerar performance. Nadja har ställt ut i Nederländerna, USA, England, Sverige, Portugal, Norge, Estland och Island i sammanhang som Reykjavík Art Museum (IS), Notafe festival (EE) och Ellen de Bruijne Projects (NL). 2016 erhöll hon danceWeb Scholarship.

nadjavoorham.com

ROBIN DINGEMANS (SE/GB)
är koreograf, dansare och lärare huvudsakligen verksam i Sverige och Storbritannien. Han har många års erfarenhet som konstnär med innovativt och experimentellt arbete inom samtida dans och performance. Hans verk kretsar kring lek med kreativa processer, vilka ofta hämtar impulser och näring från det sociala och samhällsliga. Han har erhållit stöd, uppdrag från – och presenterats av många olika organisationer i Storbritannien, Sverige och internationellt, bland dem Weld, Sadlers Wells, ArtsCross Beijing, The Place, Dance4, Pavilion dans, Dansateliers Rotterdam, Escalator Dance, London Contemporary Dance School. Han har medverkat i verk av Weld Company, Fevered Sleep, Station House Opera, DV8 Physical Theatre, Requardt & Rosenberg, Ricochet, Protein,Theatre Rites,Yvon Bonenfant, les gens d’Uterpan och många fler. Han har skapat egna verk, handlett och undervisat i improvisation, komposition och kreativa praktiker vid ett flertal konservatorier, universitet och andra sammanhang internationellt. Robin Dingemans är ursprungligen från Nya Zeeland men är baserad i Europa sedan 1998.


robindingemans.net

 

SYBRIG DOKTER (SE)
arbetar som koreograf och performer i fältet av nutida dans, bildkonst och teater. Hon har sin bas i den fysiska, koreograferade kroppen och hennes verk manifesterar sig genom skiftande material. Efter att hon flyttade till Stockholm 1995 har hon initierat ett flertal internationella projekt i bland annat Moldavien, Estland, Vitryssland och Ukraina och grundade tillsammans med Benno Voorham Lava-Dansproduktion 1997. Från 2008 har hon samarbetat med Anna Koch i ett flertal projekt. Andra projekt hon medverkat i är Möte09 i Umeå (Hybris), Manuskriptet Dodo och festival:display (Koreografiska Konstitutet). Hon är återkommande deltagare vid Notafe, en festival i Estland vid vilken hon modererar publika samtal.  Sedan 2010 har hon samarbetat med Peter Stamer, (Berlin) i olika projekt samt med det återkommande verket FYEO. Sybrig avslutade nyligen sitt projekt Archaeological Bodies (Serbien, Ukraina) tillsammans med Nadja Voorham och visade en första version av sitt sömnprojekt Falling på Weld. Sybrig är medlem i Weld Company sedan 2013

sybrigdokter.com