12 okt. Samtal om kropp och protest

I anslutning till Christne Gaigg / 2nd natures gästspel med DeSacre! (16 och 17 oktober) som behandlar den politiska och estetiska protestens kroppsspråk, anordnar Weld en kväll på temat Kropp/Protest. Ett samtal med ett flertal inbjudna gäster som genom skilda konstuttryck intresserar sig för fysiska aktioner, protest, makt och politik. Kvällens gäster ger var sin kortare presentation, därefter följer frågor från kvällens moderator samt en öppen diskussion.

Vad innebär en protest i det offentliga rummet? När övergår protesten till provokation? Vad är ett provocerande kroppsspråk? Vad innebär det att vanhelga?

MEDVERKANDE:
Madeleine Hatz, konstnär, Maja Hammarén, konstnär, Nasim Aghili, dramatiker och regissör
Cameron Vale, medlem i konstnärskollektiv The Psychic Warfare

MODERATOR:
Zandra Thuvesson 

Nasim Aghili
är regissör och dramatiker som arbetar med teater, ljud, performance, digitala plattformar och text. Hen arbetar konstaktivistiskt, experimenterar med antirasistiska och queerfeministiska estetiska uttryck och iscensätter ofta exilen och mellanförskapet i sina verk. Hen har under 2014 bland annat skrivit och regisserat den turnerande föreställningen Europa Europa, en kabaré om europeisk migrationspolitik av konstgruppen Ful i samarbete med The Knife.

Maja Hammarén
är konstnär och skribent engagerad i den handlande kroppen, språkets makt och performativitet, kollektiva erfarenheter och berättarpositioner. I sina arbeten utforskar hon konst, estetik och språk som verktyg för politiska regimer och ekonomiska intressen.

Cameron Vale
är den olyckliga avkomman, sprungen ur det oheliga giftermålet mellan politiken och konsten i Stockholm 2009. Cameron Vale har inte någon identitet samtidigt som alla potentiellt är Cameron Vale. Sedan födelsen har Cameron försökt hålla samman sitt paradoxala väsen genom psykiska demonstrationer, pamfletter, koreogrammer och nekromantiska ritualer som ledare för konstnärskollektivet The Psychic Warfare.

Madeleine Hatz
är konstnär, verksam i New York och Sverige sedan 1980-talet samt i Kina under de senaste åren. Hon jobbar med måleri varvat med performance och gatuaktioner. Hennes senaste framträdande i Stockholm var på Stureplan den 4 juni, då hon markerade 25-årsdagen för händelserna på Himmelska Fridens Torg.

Zandra Thuvesson
samtalsledare, redaktör och producent med inriktning på feministisk, kultur- och mediepolitisk opinionsbildning.

—————————————–

DeSacre! är en performance/föreläsning som ställer konstskandalen kring Pussy Riot från 2012 sida vid sida med scener från Igor Strawinskys och Vaslav Nijinksys Le Sacre du Printemps från 1913.

Med den dokumentära dansföreställningen utforskar den österrikiske koreografen Christine Gaigg tillsammans med författaren Erich Klein gemensamma nämnare i den politiska och estetiska protestens kroppsspråk utifrån dessa båda händelser. Med hjälp av åtta dansare rekonstrueras delar ur Nijinskis koreografi av Våroffer och speglas mot en rekonstruktion från Pussy Riots fragmentariska filmklipp av aktionen i frälsarkatedralen. Mötet mellan dessa belyser respektive konstverks motiv såväl som dess inverkan på sitt samtida samhälle.

Läs mer här!