Promenadritual

Som en återkommande ritual varannan onsdag fram till valet, med början den 30 marsbjuder vi in till en gemensam samtalspromenad och delande av ett konstnärligt manifest skapat av en av 13 konstnärer som bjudits in från olika fält. Temat för promenaden ges av den konstnär vars manifest vi bär med oss. Promenaden utgår från Weld  kl 18.00. Läs mer i fliken till vänster!