11+12+13 sep. Flower of Skins / Samuel Feldhandler

Flower of Skins
Suite for drums, lamps, fabric, dancing body, cymbal, papers, paint, prepared piano, cello and dried plants

En svit är i musikalisk mening en samling korta stycken som vanligtvis refererar till danser, vilka tillsammans utgör en större form. Sviten härrör från barocktiden då musiker ackompanjerade den sociala dansen och speglar dess frigörelse från denna roll. Som en fortsättning på försöken att definiera och förstå dans utifrån musik genom att förstå den senares mekanismer, dök Samuel Feldhandler in i svitens form och välkomnade den som sin lärare under denna process. Därmed är Flower of Skins byggd mycket nära svitens moderform och består av danserna:

– Toccata
– Allemande
– Courante
– Saraband
– Minuet I & II
– Giga

Efter att ha arbetat ensam i många år på jakt efter en strukturell förutsättning för dans utgör Flower of Skins en öppning i Feldhandlers arbete genom ett samarbete med kostymskaparen Lise Lendais och kompositören Jean-Christophe Feldhandler.

11 september kl 19.00
12 september kl 19.00
13 september kl 14.00
13 september kl 19.00

Weld, Norrtullsgatan 7
Book: book.weld.se

Koreografi, ljus och framförande: Samuel Feldhandler
Kostym: Lise Lendais
All komposition, percussion & piano: Jean-Christophe Feldhandler
Cello: Martine Altenburger (Excerpt of «Le bruit du Regard», co-production Ryoanji, Athènor Scène Nomade / CNCM, Abbaye de Noirlac centre culturel de rencontre)
Koreografisk assistant: Yari Stilo
Ljusteknik: Ronald Salas
Ljudteknik: Christian Antila

Administration: Interim kultur AB (svb)

Särskilt tack till: Christophe Havard, Catherine Musseau, LE STUDIO Film und Bühne, Cie La Migration

Flower of Skins är finansierad av Statens Kulturråd, samproducerad av Weld och MARC med stöd av Athénor Scène Nomade – CNCM.

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm


Samuel Feldhandler (FR/AT)
är en fransk koreograf som för närvarande bor i Wien och arbetar i Österrike, Tyskland, Holland och Sverige. Han kommer från en musikfamilj och undersöker sätt att översätta musikformer inom en danskontext som sitt främsta koreografiska arbetssätt. Han har i sina verk använt kompositionsformer som kontrapunkt, fuga, kanon och sonat. I sitt senaste projekt Fake Dances närmade han sig jazzens former och introducerade improvisation i ett av sina verk för första gången. Samuel har en master i koreografi från DOCH, Stockholm och en kandidatexamen i modern dans från avdelningen Modern Theatre Dance vid Amsterdam University of the Arts.


Med anledning av Covid-19

Vi har för närvarande begränsat antal platser med säkert avstånd mellan stolarna. Endast förhandsbokning gäller. Kom i tid.
OBS! För allas skull ber vi publiken att hålla avstånd till varandra och undvika köbilning.